Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy Białystok

Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy Białystok
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 831 580
Adres rejestrowy
Ulica
Al. Piłsudskiego 25
Kod pocztowy
15-444
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000046344
REGON
05060809100000
NIP
542-24-86-298
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego. 2. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski. 3. Organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 4. Rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem. 5. Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości. 6. Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji. 7. Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów określonych w statucie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej