Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Związek Stowarzyszeń "Fandom Polski"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 325 595
Adres rejestrowy
Ulica
Zamieniecka 46 lok. 25
Kod pocztowy
04-158
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000161413
REGON
01544099000000
NIP
113-25-94-095
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Związek Stowarzyszeń "Fandom Polski" koordynuje działalność stowarzyszeń członkowskich, ułatwia wypełnianie przez nie celów statutowych, wspiera działalność klubów miłośników fantastyki, pozostających ze względów formalnych poza Związkiem, oraz propaguje szeroko rozumianą fantastykę. Najważniejszym celem działalności Związku jest koordynowanie i wspieranie działań stowarzyszeń członkowskich, związanych z organizowaniem Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon, w toku których przyznawana jest Nagroda Literacka im. Janusza A. Zajdla.

Związek realizuje swoje cele przez:

  1. podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz organizowania "Polconów" oraz innych imprez o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przez stowarzyszenia członkowskie;
  2. podejmowanie działalności wydawniczej;
  3. nawiązywanie kontaktów z analogicznymi organizacjami zagranicznymi;
  4. służenie radą i pomocą nowo powstającym klubom miłośników fantastyki;
  5. sprzyjanie wymianie doświadczeń między stowarzyszeniami członkowskimi;
  6. propagowanie działalności środowiska miłośników (fanów) fantastyki w mediach.

Prowadzone działania
Wsparcie kolejnych organizatorów Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki "Polcon" (Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon
jest cyklicznym wydarzeniem, co roku organizowanym w innym mieście. Z tego powodu, chociaż w działaniach organizacyjnych uczestniczą różne stowarzyszenia non-profit, główny ciężar organizacji przyjmują miłośnicy fantastyki z danego miasta. Warto przy okazji podkreślić, że osoby zaangażowane w prace
nad Polconem wykonują swoje zadania społecznie, ponosząc koszty udziału w imprezie jak pozostali uczestnicy.) - www.polcon.pl

Koordynacja prac związanych z przyznawaniem Nagrody Literackiej im. Janusza A. Zajdla - w tym wydawanie bezpłatnej antologii tekstów nominowanych do Nagrody. - www.zajdel.art.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej