Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury "Mierzeszyn"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury "Mierzeszyn"
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
501 321 514
Adres rejestrowy
Ulica
Łąkowa 3a
Kod pocztowy
83-041
Miejscowość
Mierzeszyn
Województwo
pomorskie
Powiat
gdański
Gmina
Trąbki Wielkie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000259930
REGON
22026396000000
NIP
604-00-55-039
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem FREiK "MIERZESZYN" jest działalność na polu kultury, edukacji, sportu i nauki, a głównymi beneficjentami - dzieci i młodzież mieszkająca na wsi. Naszym zadaniem jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, imprez i programów stwarzających wiejskiej młodzieży szanse wszechstronnego rozwoju edukacyjnego i kulturowego. Ponadto pragniemy zadbać o poprawę warunków życia i rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych, wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój ekonomii społecznej, a także zadbać o poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Organizacje przynależące do III sektora dają wiele możliwości tam, gdzie działa się dla innych z potrzeby serca. Ducha wolontaryzmu będziemy starali się przekazywać innym!

Prowadzone działania:
Wspieramy inicjatywy sprzyjające wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności społecznej poprzez: inicjowanie przedsięwzięć, imprez i programów angażujących społeczność lokalną.
Inicjujemy i wspieramy przedsięwzięcia, imprezy i programy stwarzające wiejskiej młodzieży szanse wszechstronnego rozwoju edukacyjnego i kulturowego, a także prezentacji i promocji efektów jej twórczej pracy.

Wspieramy otwartość systemu edukacji poprzez: zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w edukację, rozwijanie szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej.

Fundacja poprzez realizację projektów edukacyjno-kulturalnych pragnie dotrzeć przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Inicjowane przez nas przedsięwzięcia kierujemy także do społeczności lokalnej, aby pobudzić i zaktywizować mieszkańców regionu do wspólnych działań.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Marcin Moroz, Prezes Zarządu
Barbara Moroz, Członek Zarządu
Elżbieta Serżysko, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej