Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Lahor
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Ogarna 15/19c lok. 1
Kod pocztowy
80-826
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000168898
REGON
19294023400000
NIP
583-28-52-489
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego, a także inicjowanie i wspieranie działań podnoszących poziom rozwoju jednostki lub społeczności lokalnej w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego; 2. Inicjowanie i wspieranie działań sprzyjających wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych grup i społeczności w celu ich wzajemnego poznania, zrozumienia i pojednania oraz propagowanie idei tolerancji, pokoju, ekumenizmu i porozumienia międzyludzkiego; 3. Aktywizowanie ludzi, zwłaszcza młodych do podejmowania działalności społecznej i kulturalnej oraz wspieranie tych działań; 4. Pomoc humanitarna doraźna i długofalowa oraz propagowanie w społeczeństwie idei humanitaryzmu; 5. Wspieranie osób wykluczonych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; 6. Pomoc psychologiczna i socjalna, zwłaszcza dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych, rozbitych, wychowankom domów dziecka, uchodźcom, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, ofiarom przemocy, konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej