Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Ichthys
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
89 646 08 20
Telefon
606 548 839
Telefon
728 461 846
Adres rejestrowy
Ulica
Bursztynowa 17
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Wałdowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Adres biura
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek, 9.00-16.00.
Ulica
Jana III Sobieskiego 9
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000062919
REGON
19262791600000
NIP
5932309158
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:
Wspieranie i prowadzenie publikacji oraz dystrybucji książek, podręczników, broszur, biuletynów, traktatów, nagrań, dźwiękowych.
Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.
pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans.
Pomoc osobom niepełnosprawnym, integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Organizowanie i wspieranie działań na rzecz osób w podeszłym wieku.
Profilaktykę uzależnień, pomoc osobom z dysfunkcjami.
Przeciwdziałanie patologii społecznej i moralnej.
Kształtowanie i propagowanie humanitarnych postaw życiowych, obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
Działalność charytatywną.
Popularyzowanie zdrowego stylu życia, sportu i aktywnego wypoczynku.
Upowszechnianie, popularyzowanie i organizację wolontariatu.
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana-wspieranie i organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, poradnictwa, koncertów, przedstawień, wystaw, obozów, aktywności wakacyjnej.
Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.

Działalność wymieniona w punktach 1-13 jest działalnością nieodpłatną. W przypadku punktów 12-13 może być prowadzona odpłatna działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że dochód z niej uzyskiwany w całości przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji.

Reklama

Zarząd

Zbigniew Kołak, Dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej