Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Europa Kobiet - Instytut Europejski"

Fundacja "Europa Kobiet - Instytut Europejski"
Kontakt
Telefon
22 826 43 49
Telefon
22 826 43 75
Adres rejestrowy
Ulica
Świętokrzyska 16 lok. 1
Kod pocztowy
00-050
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000164362
REGON
01551895200000
NIP
525-22-72-574
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja chce realizować swojej cele m.in. poprzez:
-popularyzowanie wiedzy z dziedziny gospodarczej i prawnej, sprzyjającej samodzielności ekonomicznej kobiet, a tym samym wspierać aktywizację zawodową kobiet,

  • wspieranie różnorakich form kształcenia zawodowego przez informację, szkolenia i wykłady, organizację szkoleń,
  • przeciwdziałanie bezrobociu,
  • przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży,
  • podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o programach pomocowych Unii Europejskiej oraz
  • ułatwianie osobom fizycznym, prawnym, podmiotom nie mającym osobowości prawnej, instytucjom państwowym i samorządowym, stowarzyszeniom i fundacjom korzystanie z środków finansowych pochodzących z tych programów,
  • promocję i wspieranie polskiego dziedzictwa narodowego, w tym rozwoju lokalnego rynku pracy w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
  • opracowywanie analiz i ekspertyz,
  • działania na rzecz upowszechniania dorobku kulturalnego, zawodowego i społecznego kobiet.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej