Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 745 06 00
Telefon
81 745 05 00
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Litewski 2
Kod pocztowy
20-080
Miejscowość
Lublin
Województwo
Lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000160127
REGON
43265720500000
NIP
712-27-97-397
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działalności Fundacji są:
1) Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.
2) Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.
3) Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.
4) Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.
5) Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.
6) Wspieranie działania oddziału lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania i uzupełniania wyposażenia.
7) Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności.
8) Promowanie idei integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej europejskiej współpracy naukowej i gospodarczej.
9) Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
10) Wspieranie rozwoju wspólnot, i społeczności lokalnych.
11) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym upowszechnianie i obrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce oraz poza jej granicami.
12) Promowanie, inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu polityki i ekonomii społecznej.
13) Promowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój rynku pracy.
14) Wspieranie działań na rzecz poprawy i ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie idei wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju gospodarki oraz poprawy efektywności energetycznej.
15) Wspieranie rozwoju systemu edukacji.
16) Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie statutowej działalności Fundacji.
17) Promocja zdrowia, profilaktyka prozdrowotna.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji