Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 745 06 00
Telefon
81 745 05 00
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Litewski 2
Kod pocztowy
20-080
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000160127
REGON
43265720500000
NIP
712-27-97-397
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działalności Fundacji są:
1) Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.
2) Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.
3) Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.
4) Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.
5) Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.
6) Wspieranie działania oddziału lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania i uzupełniania wyposażenia.
7) Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności.
8) Promowanie idei integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej europejskiej współpracy naukowej i gospodarczej.
9) Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
10) Wspieranie rozwoju wspólnot, i społeczności lokalnych.
11) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym upowszechnianie i obrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce oraz poza jej granicami.
12) Promowanie, inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu polityki i ekonomii społecznej.
13) Promowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój rynku pracy.
14) Wspieranie działań na rzecz poprawy i ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie idei wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju gospodarki oraz poprawy efektywności energetycznej.
15) Wspieranie rozwoju systemu edukacji.
16) Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie statutowej działalności Fundacji.
17) Promocja zdrowia, profilaktyka prozdrowotna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej