Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórczego Rozwoju "Mały Książę" w likwidacji

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórczego Rozwoju "Mały Książę" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
511 295 528
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
45-710
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000401347
REGON
16143441700000
NIP
7543058585
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest podejmowanie działań oświatowych, naukowych, kulturalnych, terapeutycznych, rekreacyjnych, ekologicznych, rehabilitacyjnych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia mają wpływać na rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny dzieci, młodzieży oraz dorosłych i rodzin (zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej).

Celami szczegółowymi jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 11. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 12. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 14. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 15. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 16. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 17. Ratownictwo i ochrona ludności.
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Promocja i organizacja wolontariatu.
 20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej