Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Razem Dla Gminy Kcynia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
888 428 139
Adres rejestrowy
Ulica
Podgórna 6 lok. 1
Kod pocztowy
89-240
Miejscowość
Kcynia
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
nakielski
Gmina
Kcynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000382470
REGON
34089574600000
NIP
558-18-54-372
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Odrodzona po 1989 roku samorządność lokalna, stworzyła warunki do szybszego rozwoju naszych "małych ojczyzn". Bardzo ważnym czynnikiem określającym tempo i kierunki tego rozwoju jest dobór ludzi realizujących potrzeby społeczności lokalnych, gdyż taką właśnie rolę powinien spełniać burmistrz, wójt czy radny. Mając na uwadze pomyślny, szybki rozwój gminy Kcynia, utworzyliśmy Ruch Społeczny "Razem dla Kcyni", który jest formacją ponadpartyjną skupiającą ludzi z doświadczeniem i bagażem pomysłów służących poprawie jakości życia zarówno w samej Kcyni jak i pozostałych miejscowościach Naszej Gminy.

Cele naszego ruchu realizować będziemy poprzez czterech naszych przedstawicieli w Radzie Miejskiej w Kcyni. Radni ci dzięki Państwa poparciu uzyskali mandat społecznego zaufania, prezentując założenia programowe naszego Ruchu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej