Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie "Nasz Rodzinna Wieś"

Stowarzyszenie "Nasz Rodzinna Wieś"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Łaszewo 36
Kod pocztowy
09-135
Miejscowość
Łaszewo
Województwo
mazowieckie
Powiat
żuromiński
Gmina
Siemiątkowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000381568
REGON
14318639900000
NIP
511-02-86-862
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Siemiątkowo i okolic; - aktywizacja mieszkańców sołectw w gminie Siemiątkowo w sprawy społeczne; - integracja mieszkańców sołectw w gminie Siemiątkowo; - działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych; - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń międzypokoleniowych; - krzewienie kultury fizycznej i sportu; - poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz promocja jego walorów turystycznych; - działania proekologiczne skierowane do rolników; - wzmacnianie tożsamości lokalnej, pielęgnowanie i ochrona tradycji; - upowszechnianie wiedzy i historii regionu; - działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; - nauka, edukacja, oświata i wychowanie; - poszukiwanie lokalnych perspektyw dla młodego pokolenia mieszkańców gminy Siemiątkowo i okolic; - przeciwdziałanie bezrobociu; - wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu; - ochrona, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, - działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; - popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych oraz dostępu do sieci internet.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej