Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Nasz Rodzinna Wieś"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Łaszewo 36
Kod pocztowy
09-135
Miejscowość
Łaszewo
Województwo
mazowieckie
Powiat
żuromiński
Gmina
Siemiątkowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000381568
REGON
14318639900000
NIP
511-02-86-862
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Siemiątkowo i okolic; - aktywizacja mieszkańców sołectw w gminie Siemiątkowo w sprawy społeczne; - integracja mieszkańców sołectw w gminie Siemiątkowo; - działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych; - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń międzypokoleniowych; - krzewienie kultury fizycznej i sportu; - poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz promocja jego walorów turystycznych; - działania proekologiczne skierowane do rolników; - wzmacnianie tożsamości lokalnej, pielęgnowanie i ochrona tradycji; - upowszechnianie wiedzy i historii regionu; - działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; - nauka, edukacja, oświata i wychowanie; - poszukiwanie lokalnych perspektyw dla młodego pokolenia mieszkańców gminy Siemiątkowo i okolic; - przeciwdziałanie bezrobociu; - wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu; - ochrona, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, - działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; - popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych oraz dostępu do sieci internet.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej