Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Logos"

Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Logos"
Kontakt
Telefon
533 586 751
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne pon. - pt. w godz. 16.00 - 20.00.
Ulica
Stanisława Staszica 3B
Kod pocztowy
26-500
Miejscowość
Szydłowiec
Województwo
mazowieckie
Powiat
szydłowiecki
Gmina
Szydłowiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000381557
REGON
14295153800000
NIP
799-19-65-735
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Szeroko rozumiana edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji.
 3. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 4. Działalność oświatowa.
 5. Propagowanie wiedzy, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie.
 6. Umożliwienie i ułatwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.
 7. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.
 8. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego.
 9. Integracja mieszkańców miasta, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
 10. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie.
 11. Promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.
 12. Promowanie wszelkich form aktywności prowadzących do rozwoju osobistego człowieka.
 13. Upowszechnianie idei kształcenia na odległość.
 14. Promowanie idei szeroko rozumianej tolerancji.
 15. Krzewienie czytelnictwa.
 16. Popieranie, rozwijanie twórczości artystycznej i literackiej.
 17. Wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych.
 18. Upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 19. Promowanie idei wolontariatu.
 20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 21. Działalność na rzecz grup dysfunkcyjnych (m.in. niepełnosprawni, bezrobotni, zagrożeni wykluczeniem społecznym).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej