Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 520 11 13
Adres rejestrowy
Ulica
Moczyńskiego 5
Kod pocztowy
85-016
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000378780
REGON
34087393400000
NIP
967-13-38-854
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze cele:

Wsparcie edukacyjne i prawne rodzin o niskich dochodach, wielodzietnych, patologicznych.
Pomoc osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, w podeszłym wieku i zagrożonym alienacją społeczną.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Krzewienie kultury muzycznej,plastycznej, fizycznej i sportu wśród dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz na rzecz domów dziecka.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej oraz wystaw i koncertów

Profilaktyka i terapia alkoholizmu i innych uzależnień.
Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Działalność uzależnień zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Udzielanie pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci trudnych.

Wsparcie psychologiczne dla rodzin.

Aktywizacja zawodowa młodych matek.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej