Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "Twórzmy Dobro"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mokrelipie 98
Kod pocztowy
22-463
Miejscowość
Mokrelipie
Województwo
lubelskie
Powiat
zamojski
Gmina
Radecznica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000377595
REGON
06074018000000
NIP
9223034182
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie realizuje cele w zakresie działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierania inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, fizycznej i sportowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności: działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integrację lokalnego środowiska społeczno - gospodarczego, wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu ograniczenie bezrobocia, pomoc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa na obszarze naszej gminy, wspieranie inicjatyw mających na celu nawiązanie współpracy z Polonią, działalność na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią Europejską i rozwijanie współdziałania z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej, wspieranie procesów przekształceń wsi i rolnictwa, poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego wsi, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii Europejskiej, budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, integrujących mieszkańców, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Unii Europejskiej, które kierują się służebną rolą wobec społeczeństwa, pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, działalność charytatywną, promocja idei zdrowego społeczeństwa, dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży, prowadzenie działalności turystycznej, krajoznawczej i kulturowej, działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, organizacja współpracy zagranicznej, praca społeczno-wychowawcza uwzględniająca potrzeby wszystkich grup wiekowych społeczności lokalnej.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej