Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci"

Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci"
Kontakt
Telefon
608 479 812
Adres rejestrowy
Ulica
Generała Grota Roweckiego 6
Kod pocztowy
32-500
Miejscowość
Chrzanów
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
chrzanowski
Gmina
Chrzanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000375712
REGON
12146969000000
NIP
628-22-46-205
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie: 1. Formacji duchowej i intelektualnej członków stowarzyszenia poprzez pogłębione uczestnictwo w życiu liturgicznym kościoła, 2. Szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych dotyczących życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i państwowego oraz respektowania wartości "Bóg. Honor. Ojczyzna", 3. Propagowania nauki kościoła oraz kultury chrześcijańskiej, 4. Promowania i szerzenia kultu księdza Michała Potaczało, 5. Podejmowania starań o wyniesienie księdza Michała Potaczało na ołtarze, 6. Prezentowania życia i posługi kapłańskiej księdza Michała Potaczało jako wzoru dobroci i miłości boga i bliźniego, 7. Przekazywanie opinii publicznej informacji o życiu, posłudze kapłańskiej oraz twórczości literackiej księdza Michała Potaczało za pośrednictwem środków masowego przekazu, 8. Popierania wszelkich działań mających na celu promowanie spuścizny literackiej i duchowej księdza Michała Potaczało, 9. Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży, osób dorosłych, a także finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz dorosłych w trudnej sytuacji życiowej, 10. Szeroko pojętej pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans poprzez udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, społecznie wykluczonym, 11. Szeroko pojętej pomocy w procesie wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych lub niedostosowanych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, ze specyficznymi trudnościami w nauce lub integracji społecznej, c.d. na karcie 60-61 akt rejestrowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej