Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci"

Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci"
Kontakt
Telefon
608 479 812
Adres rejestrowy
Ulica
Generała Grota Roweckiego 6
Kod pocztowy
32-500
Miejscowość
Chrzanów
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
Gmina
Chrzanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000375712
REGON
12146969000000
NIP
628-22-46-205
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie: 1. Formacji duchowej i intelektualnej członków stowarzyszenia poprzez pogłębione uczestnictwo w życiu liturgicznym kościoła, 2. Szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych dotyczących życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i państwowego oraz respektowania wartości "Bóg. Honor. Ojczyzna", 3. Propagowania nauki kościoła oraz kultury chrześcijańskiej, 4. Promowania i szerzenia kultu księdza Michała Potaczało, 5. Podejmowania starań o wyniesienie księdza Michała Potaczało na ołtarze, 6. Prezentowania życia i posługi kapłańskiej księdza Michała Potaczało jako wzoru dobroci i miłości boga i bliźniego, 7. Przekazywanie opinii publicznej informacji o życiu, posłudze kapłańskiej oraz twórczości literackiej księdza Michała Potaczało za pośrednictwem środków masowego przekazu, 8. Popierania wszelkich działań mających na celu promowanie spuścizny literackiej i duchowej księdza Michała Potaczało, 9. Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży, osób dorosłych, a także finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz dorosłych w trudnej sytuacji życiowej, 10. Szeroko pojętej pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans poprzez udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, społecznie wykluczonym, 11. Szeroko pojętej pomocy w procesie wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych lub niedostosowanych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, ze specyficznymi trudnościami w nauce lub integracji społecznej, c.d. na karcie 60-61 akt rejestrowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej