Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Fundacja Insight For Living - Polska
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Fryderyka Skarbka 15
Kod pocztowy
52-413
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000375160
REGON
02144368100000
NIP
894-30-15-539
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Głoszenie i popularyzacja, przesłania oraz wartości chrześcijańskich, wskazanych w biblii, 2. Dbałość o rozwój oraz umacnianie się w wartościach chrześcijańskich osób wierzących, 3. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju talentów, darów i innych zdolności, osób (ich rodzin) zaangażowanych w prace we wspólnotach chrześcijańskich, kościołach oraz innych podmiotach posiadających lub nie posiadających osobowości prawnej, których działania są zgodne z wartościami chrześcijańskimi wskazanymi w biblii, 4. Świadczenie pomocy charytatywnej oraz o charakterze opiekuńczym, w tym mającej charakter pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie kształtujące wzorce etyczne wskazane w biblii w relacjach międzyludzkich, 6. Działalność prewencyjna zapobiegająca patologiom społecznym, 7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 8. Promocja i umacnianie integracji społecznej, w tym o charakterze międzynarodowym, 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10. Upowszechnianie i ochrona wolności, i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 11. Promocja i organizacja wolontariatu.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej