Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "Arkadia"

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "Arkadia"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
797 789 563
Adres rejestrowy
Ulica
Gorbatowa 15 lok. 105
Kod pocztowy
07-410
Miejscowość
Ostrołęka
Województwo
mazowieckie
Powiat
Ostrołęka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000370279
REGON
14277597500000
NIP
758-23-38-484
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest:

 1. poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej resocjalizacyjnej oraz niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom w kształtowaniu własnego rozwoju zmierzającego do odzyskania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku
 3. propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia a szczególnie wśród młodzieży
 4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w szczególności udzielanie informacji i pomocy członkom Stowarzyszenia jak też osobom z poza Stowarzyszenia
 5. przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym a szczególnie udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą
 6. integracja i reintegracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych tym zjawiskiem, jak też integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną
 7. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w szczególności z rodzin dotkniętych problemem uzależnień
 8. organizowanie odpoczynku dla rodzin - w szczególności dla dzieci i młodzieży
 9. ochrona, promocja zdrowia i trzeźwości oraz popieranie zdrowego stylu życia
 10. organizowanie życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia i ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bezalkoholowych
 11. wspieranie dokształcania indywidualnego w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz niesienia wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom
 12. promocja i organizacja wolontariatu
 13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa
 14. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 15. działanie na rzecz organizacji i instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych związanych z problemem uzależnienia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Dorota Ejsymont, Sekretarz Zarządu
Ryszard Parzych, Skarbnik Zarządu
Dariusz Matuszak, Zastępca Prezesa
Jan Drabot, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej