Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya

Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
11 Pułku Ułanów Legionowskich 5 lok. 12
Kod pocztowy
06-400
Miejscowość
Ciechanów
Województwo
mazowieckie
Powiat
ciechanowski
Gmina
Ciechanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000369156
REGON
14265325500000
NIP
566-19-97-346
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya powstało jako odpowiedź na potrzeby organizacji pozarządowych działających na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Do głównych celów jego działalności możemy zaliczyć:

 1. wspomaganie i akcelerację potencjału organizacji pozarządowych,
 2. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
 3. integracja społeczna w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i zawodowego oraz promocja współpracy między społecznościami oraz przedstawicielami różnych sektorów,
 4. upowszechnianie profesjonalizacji organizacji pozarządowych,
 5. podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych przedstawicieli sektora prywatnego, biznesowego i publicznego,
 6. upowszechnianie edukacji na każdym etapie życia,
 7. wzrost jakości usług edukacyjnych oraz ich integracja z potrzebami stawianymi przez gospodarkę opartą na wiedzy,
 8. upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i zawodowego,
 9. upowszechnienie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą,
 10. popularyzacja nowych form organizacji pracy,
 11. wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 12. wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 13. upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
 14. promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn,
 15. promowanie i organizacja wolontariatu,
 16. animacja kulturowa i społeczna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Paweł Pyrzyński, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej