Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

IDEA - Innowacja dla Edukacji i Aktywności
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
503 461 391
Adres rejestrowy
Ulica
Łańcucka 4A lok. 1
Kod pocztowy
80-809
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000388318
REGON
22123622000000
NIP
5833131792
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.
 4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 6. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy społecznej oraz edukacyjno - kulturalnej na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób starszych w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności poprzez:
  6.1 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans społecznych,
  6.2 profilaktykę zdrowia oraz propagowanie zachowań korzystnych na poprawę jakości życia, w szczególności osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie oraz osób niepotrafiących prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie,
  6.3 naukę, edukację, wychowanie i oświatę, ochronę i promocje zdrowia, kulturę, sztukę, ekologię,
  6.4 wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków umożliwiający pełen rozwój intelektualny i fizyczny,
  6.5 wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w szczególności poprzez promocję współpracy międzynarodowej, podnoszenie świadomości i kwalifikacji kadry wychowawczej i pedagogicznej, promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
  6.6 pomoc osobom starszym i samotnym,
  6.7 popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej