Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
504 034 076
Adres rejestrowy
Ulica
Mickiewicza 19
Kod pocztowy
34-200
Miejscowość
Sucha Beskidzka
Województwo
małopolskie
Powiat
suski
Gmina
Sucha Beskidzka
Adres kontaktowy
Ulica
Mickiewicza 39
Kod pocztowy
34-200
Miejscowość
Sucha Beskidzka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000311024
REGON
12076227000000
NIP
552-16-75-890
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i obszary działalności EIRR:
propagowanie idei praworządności, uczciwości i odpowiedzialności oraz zasad etyki zawodowej i troski o dobro wspólne, zwłaszcza wśród młodzieży;
organizowanie i realizacja wszystkich inicjatyw i strategii służących zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu we współpracy z wszystkimi rodzajami i szczeblami władzy samorządowej, wojewódzkiej i centralnej;
tworzenie inicjatyw pomocnych w aktywizacji gospodarczej i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury duchowej, intelektualnej, artystycznej i politycznej;
przygotowanie do działalności politycznej, kształtowanie wrażliwości na problemy społeczne i obywatelskie, a także bezinteresowną pomocą potrzebującym;
rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej;
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie uczestnictwa Polski w strukturach europejskich;
podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;
inicjowanie i wspieranie działań na rzecz współpracy z organizacjami zagranicznymi o zbieżnych celach;
podejmowanie współpracy międzynarodowej w celu realizacji projektów ponadregionalnych;
wykorzystanie dostępnych funduszy strukturalnych oraz innej pomocy publicznej w celu wzmocnienia rozwoju regionów;
inicjowanie i propagowanie działalności na rzecz środowiska naturalnego, ekologii i ochrony przyrody;
podejmowanie działań wpływających na rozwój infrastruktury turystycznej;
podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz czynnych zawodowo;
działalność w sektorze ochrony zdrowia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej