Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Instytut Współpracy Europejskiej w Tarnowie w likwidacji

Stowarzyszenie Instytut Współpracy Europejskiej w Tarnowie w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
14 632 88 70
Telefon
14 632 88 70
Adres rejestrowy
Ulica
Szkotnik 2b
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000310689
REGON
12074757100000
NIP
993-05-66-019
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy trans granicznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami i narodami:
Wspomaganie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i regionu w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz innych form indywidualnego gospodarowania. Wspieranie wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionów, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tworzenie lokalnych i regionalnych sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu, działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacja i wykluczeniem określonych grup społecznych, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i nowatorskich form kształcenia i programów edukacyjnych Przeciwdziałanie i łagodzenia skutków bezrobocia, podejmowanie działań na rzecz wspierania innowacyjności programów badawczych i naukowych i wymiany informacji miedzy podmiotami życia gospodarczego i społecznego, podejmowanie działań na rzecz zapewniania zintegrowanego i zrównoważ ego rozwoju regionalnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej