Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Operis" w likwidacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Operis" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
65 573 85 63
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 20
Kod pocztowy
63-842
Miejscowość
Pudliszki
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gostyński
Gmina
Krobia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000309951
REGON
30088722900000
NIP
6961836205
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży z obwodu szkolnego Pudliszki; b. Działalność charytatywna; c. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d. Ochrona i promocja zdrowia; e. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; f. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; g. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; h. Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; i. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; j. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; k. Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym; l. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; m. Upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; n. Promocja i organizacja wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej