Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
530 565 101
Telefon
87 737 15 70
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów 48
Kod pocztowy
16-400
Miejscowość
Suwałki
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000323486
REGON
20026298100000
NIP
844-23-05-605
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia powstało w 2009 roku. Głównym celem działań jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, promocja postaw przedsiębiorczych, upowszechnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących gospodarczemu rozwojowi Polski Wschodniej. Polska Wschodnia to tereny należące do województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

Skupiamy się przede wszystkim na rozwoju zasobów ludzkich poprzez pracę w sferze edukacji formalnej i nieformalnej, nauce innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonaleniu umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i w wieku zaawansowanym oraz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Szymon Mironowicz, Prezes zarządu
Mariusz Żeliszczak, Wiceprezes zarządu
Halina Mironowicz, Wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej