Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
530 565 101
Telefon
87 737 15 70
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów 48
Kod pocztowy
16-400
Miejscowość
Suwałki
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000323486
REGON
20026298100000
NIP
844-23-05-605
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia powstało w 2009 roku. Głównym celem działań jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, promocja postaw przedsiębiorczych, upowszechnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących gospodarczemu rozwojowi Polski Wschodniej. Polska Wschodnia to tereny należące do województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

Skupiamy się przede wszystkim na rozwoju zasobów ludzkich poprzez pracę w sferze edukacji formalnej i nieformalnej, nauce innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonaleniu umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i w wieku zaawansowanym oraz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.06.2004
Malian Foundation, organizacja z Australii, oferuje trzy programy komputerowe oraz narzędzia administracyjne dla organizacji. Są to: 'Transact', 'Communicate', oraz 'Discover'. Oprócz tego oferuje narzędzia do planowania biznesowego tj. 'Venture', 'Publish' oraz 'Govern'. Oprogramowanie jest darmowe.
Publicystyka
02.09.2011
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki 1 września 2011 rozpoczęło realizację projektu „Nowa Wieś – Nowa Szkoła II” w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi k. Suwałk.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Szymon Mironowicz, Prezes zarządu
Mariusz Żeliszczak, Wiceprezes zarządu
Halina Mironowicz, Wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej