Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Horyzont - Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie

Horyzont - Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
660 153 313
Adres rejestrowy
Ulica
Mazurska 3
Kod pocztowy
45-310
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000326644
REGON
16024147800000
NIP
754-29-70-000
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przemoc, prostytucja.
 2. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 3. wspieranie rozwoju opieki pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a w szczególności psychoterapii dzieci młodzieży i rodziny
 4. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży .
 5. udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz rodzinom niepełnym, a także pomocy dzieciom osieroconym, opuszczonym i zaniedbanym
 6. wspomaganie rodziców, wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych .
 7. inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych .
 8. promocja i organizacja wolontariatu
 9. promowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz działalność kulturalna i kulturalno - oświatowa jako forma efektywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego.
 10. współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami organizacji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i po za jego granicami, na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie.
 11. ochrona i promocja zdrowia
 12. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 13. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 14. udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych ,jak również w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży, w celu zapobiegania i wychodzenia z bezdomności, a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego .
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji .
 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą
 17. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 18. działalność charytatywna
 19. prowadzenie działalności badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży, rodzin oraz placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz upowszechnianie tych informacji
 20. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 21. pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym
 22. pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo -wychowawczych którzy ukończyli 18 lat, usamodzielnieniu się praz uzyskaniu zatrudnienia
 23. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą.

Prowadzone działania
Ważniejsze zadania zrealizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom Rodzinie Horyzont w Opolu
na rzecz społeczności lokalnej Miasta Opola w roku 2009
1 . W miesiącu marcu Fundacja podpisała umowę z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach, w związku z tą umową, Fundacja przystąpiła do realizacji Europejskiego programu pomocy żywnościowej skierowanego (PEAD) - dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Fundacja w bieżącym roku przekazała w ciągu tego okresu najbardziej potrzebującym blisko 17 ton żywności, z tej pomocy z korzystało ponad 400 najuboższych rodzin miasta opola w tym samotne matki z dziećmi, rodziny wielodzietne (w tym ponad 1000 osób). Fundacja współpracuje z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Opolu, który wspiera działania fundacji .
2 . W miesiącu maju Fundacja Współorganizowała wraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci największą zabawę z okazji Dnia Dziecka w Województwie Opolskim dla ponad 1200 dzieci, w tym dzieci i młodzieży z 10 opolskich świetlic środowiskowych, Pogotowia Opiekuńczego, rodzin zastępczych .zabawa odbyła się 30 maja na terenie centrum Handlowego Karolinka w Opolu, zapewniono dzieciom wiele atrakcji, odbyły się spektakle, pokazy, liczne warsztaty, występy taneczne i konkursy. Wszystkie dzieci trzymały też paczki z okazji Dnia Dziecka

 1. W miesiącu sierpniu Fundacja podpisała umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację zadania z zakresu Ochrona i Promocja Zdrowia. Program Fundacji dotyczył profilaktyki chorób nowotworowych i był skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 4- 15, lat . w ramach tego programu Fundacja w miesiącu październiku i listopadzie przeprowadziła bezpłatne badania USG jamy brzusznej, przebadano ponad 200 dzieci z terenu miasta Opola i województwa opolskiego.
 2. W miesiącu wrześniu Fundacja wzięła udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności - „Podziel się Posiłkiem”, podczas dwudniowej zbiorki w trzech opolskich supermarketach, wolontariusze fundacji zebrali blisko 600 kg żywności która została przekazana bezpośrednio dla dzieci z najuboższych rodzin miasta Opola
 3. W dniach 4-5-6 grudnia Fundacja wzięła udział w ogólnopolskiej w świątecznej zbiórce żywności podczas której 38 wolontariuszy Fundacji- między innymi z gimnazjum nr1 w Opolu, Zespołu Szkół Plastycznych, studentów III roku pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego w sześciu opolskich marketach zebrało ponad 1250 kg żywności -10 % z całości województwa opolskiego, zebrana żywność, została przekazana przed Świętami Bożego Narodzenia blisko 400 najuboższym rodzinom miasta opola.
  6 . W dniu 12 grudnia Fundacja z organizowała dużą zabawę mikołajową dla 100 dzieci ze wszystkich opolskich świetlic środowiskowych, która odbyła się w Sali DD.Złota Jesień przy ul. Hubala 4, w czasie zabawy odbyły się liczne konkursy z nagrodami, występy, zapolu capoeira, zespołu z teatru wizji plastycznej ASCEZA z MDK w Opolu, jak również występy artystyczne dzieci z opolskich świetlic, na koniec zabawy wszystkie dzieci otrzymały prezenty.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej