Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Lubelskie Żagle - Klaster Regionalny"

Stowarzyszenie "Lubelskie Żagle - Klaster Regionalny"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
20-026
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000311588
REGON
06040355300000
NIP
712-31-38-308
Rok powstania
2008
Rok zakończenia działalności
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest rozbudzanie aktywności gospodarczej i zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli technicznej, a także idei żeglarstwa, a w szczególności: 1. Lepsze kojarzenie nakładów oraz potrzeb przedsiębiorstw z otoczeniem instytucjonalnym (uniwersytety, szkoły, samorządy), 2. Wymiana wiedzy i wdrażanie innowacji z jednostek badawczych, 3. Propagowanie nowych sposobów finansowania i promocji, 4. Doskonalenie i specjalizacja, poszukiwanie nowych nisz rynkowych, 5. Bezpośrednie kontakty firm, wymiana doświadczeń, przepływ pracowników, pomysłów etc., 6. Mobilizacja lokalnego potencjału (badawczego, rynkowego, wykwalifikowanej kadry), 7. Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości, 8. Dostęp do informacji rynkowych i technicznych, 9. Dopasowanie profilu działalności firm do sytuacji na rynkach międzynarodowych, 10. Efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów produkcyjnych, 11. Udoskonalanie i rozpowszechnianie wybranych procesów produkcyjnych, 12. Zwiększanie wydajności przedsiębiorstw, 13. Wzrost dostępności specjalistycznych usług okołobiznesowych, 14. Trwałe podnoszenie konkurencyjności regionalnej bazy szkutniczej, 15. Monitorowanie najnowszych trendów w branży na rynku krajowym i zagranicznym, 16. Wdrażanie i realizacja procedur ISO, 17. Rozpoznanie i organizacja sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup pracowniczych, 18. Podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie, ograniczenie lub w inny sposób naruszenie konkurencji na rynku, jak też nadużycie pozycji dominującej na rynku przez jednego lub kilku przedsiębiorców lub praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, 19. Propagowanie idei żeglarstwa poprzez: - szkolenie młodych żeglarzy, - organizowanie rejsów stażowych na jeziorach mazurskich, - organizację szkoleniowych rejsów morskich, - imprezy integracyjne (regaty, szanty itp.), 20. Działanie na rzecz ochrony środowiska, z którego korzystają żeglarze.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej