Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 304 142
Telefon
32 750 58 37
Adres rejestrowy
Ulica
Rybnicka 25c
Kod pocztowy
44-295
Miejscowość
Sumina
Województwo
śląskie
Powiat
rybnicki
Gmina
Lyski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000257288
REGON
24038196700000
NIP
642-29-46-518
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
64
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do szeroko pojętej poprawy życia mieszkańców, kreowania współczesnej i zachowania dziedzictwa regionalnej kultury, zwalczania ubóstwa społecznego, ograniczenia bezrobocia, ochrony przyrody, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, do propagowania twórczej postawy życiowej opartej na wartościach chrześcijańskich oraz wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

Prowadzone działania:
Popieranie, promowanie i prowadzenie wszelkich działań związanych z kreowaniem współczesnej kultury, budowie, odnowie i rozwoju regionalnej tożsamości kulturowej szczególnie młodego pokolenia poprzez działania i edukację społeczną, artystyczną i medialną; podniesienie znaczenia miejscowości wiejskich Górnego Śląska w kraju i Europie; ograniczenie bezrobocia; modernizacja i budowa przestrzeni publicznych i przestrzeni centrum zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych, ochrona dóbr środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; ograniczanie i zapobieganie przestępczości zwłaszcza wśród ludzi młodych; właściwa organizacja czasu wolnego mieszkańców; promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów; działania na rzecz ochrony zdrowia, propagowanie trzeźwości i bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego; propagowanie twórczej postawy życiowej opartej na wartościach chrześcijańskich oraz wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Patrycja Bielaczek, sekretarz
Wojciech Kamiński, wiceprezes
Tomasz Doleżych, wiceprezes
Adam Wawoczny, prezes
Daniel Cyran, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej