Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "RAZEM" na rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa Śląskiego

Stowarzyszenie "RAZEM" na rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa Śląskiego
Kontakt
Telefon
881 505 757
Adres rejestrowy
Ulica
Wiejska 9
Kod pocztowy
42-512
Miejscowość
Preczów
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Psary
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000266989
REGON
24056024000000
NIP
625-23-30-757
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Obserwując zaangażowanie społeczne wielu mieszkańców gminy Psary w codzienne sprawy środowiska lokalnego oraz brak organizacji pozwalającej im realizować swe pasje i zainteresowania, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Urszula Nocoń (2003 - 2011), wystąpiła do społeczności gminy z propozycją powołania organizacji pozarządowej, której działalność skupiałaby się wokół kultury, oświaty, sportu, promocji i ekologii
Z końcem 2011 roku Stowarzyszenie „RAZEM” NA RZECZ GMINY PSARY obchodziło 5 - lecie istnienia, a tym samym 5 - lecie swojej działalności. W ciągu tego okresu organizacja zrealizowała ponad 40 projektów grantowych, na których realizację udało się pozyskać w sumie ponad 273 000,00zł. Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były do społeczności lokalnej, tj. mieszkańców gminy Psary i powiatu będzińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób po 45 roku życia.

Cele statutowe osiągnęliśmy poprzez:

  • pielęgnowanie tradycji społecznego działania na rzecz mieszkańców naszej gminy i województwa,
  • inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań w różnych dziedzinach kultury, sportu, ekologii, promocji i edukacji,
  • uwrażliwianie na problemy związane z ochroną środowiska,
  • podnoszenie rangi promocji, kultury, sportu i ekologii w życiu społecznym,
  • organizację konferencji, szkoleń, odczytów, spotkań, konkursów, wystaw, festynów rodzinnych, zawodów, wyścigów, turniejów,
  • promowanie wszelkich oryginalnych przedsięwzięć w zakresie animacji: społecznej, kulturalnej, sportowej, ekologicznej i edukacyjnej,
  • zdobywanie środków finansowych na realizację projektów.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój społeczeństwa lokalnego oraz liczne potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców regionu Stowarzyszenie zwiększyło zasięg działania do granic Województwa Śląskiego, nie przenosząc przy tym siedziby poza granice gminy Psary. Ostatecznie - z końcem 2011 roku - organizacja rozpoczęła kolejne lata działalności pod nazwą „Stowarzyszenie „RAZEM” na rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa Śląskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej