Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji

SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
694 607 690
Telefon
22 300 10 26
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt przez e-mail.
Ulica
Mroczna 5 lok. 23
Kod pocztowy
01-456
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000260007
REGON
14063155100000
NIP
527-25-20-041
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Do celów Stowarzyszenia należy:

 1. Informowanie o rozwoju, popieranie i wpływanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w obrębie aglomeracji warszawskiej.
 2. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej, między innymi z zakresu drogownictwa.
 3. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
 4. Integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, popierających rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w obrębie aglomeracji warszawskiej.
 5. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:

 1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o istniejących, projektowanych i planowanych elementach infrastruktury komunikacyjnej.
 2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości komunikacji.
 3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i indywidualnej oraz propagowanie racjonalnych zachowań komunikacyjnych.
 4. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą istniejących, projektowanych i planowanych inwestycji w sferze infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w aglomeracji warszawskiej.
 5. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, związanych z blokowaniem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
 6. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
 7. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
 8. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.

Prowadzone działania:
SISKOM prowadzi działania mające na celu poprawę warunków komunikacji w aglomeracji warszawskiej oraz na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, wspiera działania urzędów, władz samorządowych i rządowych, zmierzające do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Adam Zając, Członek
Łukasz Oleszczuk, Członek
Robert Chwiałkowski, Sekretarz
Tomasz Kret, Skarbnik
Jakub Adamski, Wiceprezes
Jan Jakiel, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej