Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka w likwidacji

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
508 333 669
Telefon
790 023 375
Telefon
603 858 618
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszkowców 78a lok. 18
Kod pocztowy
04-552
Miejscowość
Warszawa-Wawer
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wawer
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000258150
REGON
14067113100000
NIP
952-20-44-395
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Powstaliśmy i działamy jako Stowarzyszenie od 2001 roku. Zarejestrowani zostaliśmy przez KRS w 2006 roku.
Nasza organizacja za cel stawia sobie:

  • walkę z patologiami życia rodzinnego i traktowaniem dzieci przez sądownictwo rodzinne i urzędy państwowe jako własność wyłącznie jednego rodzica, a tym samym odseparowaniem ojców od dzieci już na etapie procesów rozwodowych;
  • dążenia ojców, pozbawionych przez sądy rodzinne dzieci, do przywrócenia równego traktowania jako pełnoprawnego rodzica, mającego taki sam wpływ na wychowanie dziecka jak matka;
  • walkę o równouprawnienie mężczyzn-ojców w sądach rodzinnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i urzędach państwowych;
  • walkę o równe prawa dziecka zarówno do matki, jak i do ojca;
  • propagowanie roli ojca w życiu dziecka oraz wzorca odpowiedzialnego ojcostwa;
  • przygotowanie ojców do jak najlepszego spełnienia ojcowskiej misji wychowania dziecka;
  • pomoc ojcom w trakcie zaistnienia kryzysu rodzinnego, rozłamu rodziny, rozwodu, odseparowania od dzieci i pozbawienia kontaktu oraz wpływu na wychowanie swego potomstwa;
  • walka z nieprawością, niesprawiedliwością, korupcją oraz łamaniem praw dzieci w sądach, organach ścigania oraz innych instytucjach, nie respektujących praw zawartych w KRiO, Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji RP.

Prowadzone działania
Walczymy, poprzez wizerunek odpowiedzialnego ojca, o prawa dla dzieci do nas-ojców, o równe traktowanie ojców z matkami w sądownictwie rodzinnym, podniesienie poziomu przygotowania merytorycznego sędziów rodzinnych, walczymy przeciw stereotypowym, krzywdzącym dzieci, postrzeganiem ojców, jako rodzica drugiej, gorszej kategorii.
Działamy wspólnie z Senacką i Sejmową Komisją ds. Rodziny i Polityki Społecznej, od 2008 roku jesteśmy członkiem rządowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Ojców powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania. Współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z wieloma prorodzinnymi organizacjami społecznymi, jesteśmy ponadto członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds Dzieci, Młodzieży i Rodziny w Warszawie. Od 2008r wykonujemy ponad 800 do 2500 interwencji pomocowych rocznie.W 2009 prowadziliśmy działania strażnicze w ramach dotacji z Fundacji Stefana Batorego w stosunku do RODKów. Prowadzimy badania naukowe, wydajemy opracowania oraz wykładamy w ośrodkach akademickich i społecznych tematykę związaną z problemami rodziny, ojcostwa i praw dzieci.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej