Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Polonia Union
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
533 079 075
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Marszałkowska 115 lok. 349
Kod pocztowy
00-102
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000251150
REGON
14043365000000
NIP
5252358436
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj rozwój dzieci polskich rodzin, integrację repatriantów, promocję kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego!

przekaż darowiznę na cele statutowe

Fundacja Polonia Union jest instytucją non profit i pro publico bono.

Celami Fundacji są:

  • Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny.
  • Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich.
  • Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji.
  • Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo-kulturalnymi, ośrodkami sztuki.
  • Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy.
  • Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.
  • Dyplomacja społeczna. Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania wspólnych płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać. Tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
14.07.2022
W zakresie realizacji celów statutowych służących integracji w społeczeństwie obywatelskim osób prześladowanych spoza granic kraju Fundacja Polonia Union sprawuje patronat oraz opiekę nad społeczną szkołą w Warszawie - Centrum Opieki dla dzieci ukraińskich i białoruskich rodzin, które odnalazły schronienie w Polsce.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Edgard Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu
Aneta Skarżyński, Dyrektor ds Kultury i Sztuki
Andrzej Seroczyński, Członek Rady
Monika Jefimow, Ambasador Dobrej Woli
Khrystyna Rumiantseva, Ambasador Dobrej Woli
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Dziękujemy Ludziom Dobrej Woli! Razem możemy więcej!

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
33191010482203471928470001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej