Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Polonia Union
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
533 079 075
Adres rejestrowy
Ulica
Marszałkowska 115 lok. 349
Kod pocztowy
00-102
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000251150
REGON
14043365000000
NIP
525-23-58-436
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Polonia Union posiada status Organizacji Pożytku Publicznego KRS: 0000251150.
Jest instytucją non profit i pro publico bono.
Fundacja działa na podstawie Statutu zarejestrowanego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Celami Fundacji są:

  • Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny.
  • Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich.
  • Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji.
  • Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo-kulturalnymi, ośrodkami sztuki.
  • Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy.
  • Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.
  • Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Edgard Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu
Aneta Skarżyński, Dyrektor ds Kultury i Sztuki
Krzysztof Konstanty Radziwiłł, Wiceprzewodniczący Rady
Janina Ludwika Gellert, Przewodnicząca Rady
Andrzej Seroczyński, Członek Rady
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej