Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Polonia Union
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
533 079 075
Adres rejestrowy
Ulica
Marszałkowska 115 349
Kod pocztowy
00-102
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000251150
REGON
14043365000000
NIP
525-23-58-436
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Polonia Union posiada status Organizacji Pożytku Publicznego KRS: 0000251150. Jest instytucją non profit i pro publico bono. Fundacja działa na podstawie Statutu zarejestrowanego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Celami Fundacji są: - Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny. - Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich. - Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji. - Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo-kulturalnymi, ośrodkami sztuki. - Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy. - Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku. - Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Edgard Czesław Skarżyński, Prezes Zarządu
Aneta Skarżyński, Dyrektor ds Kultury i Sztuki
Krzysztof Konstanty Radziwiłł, Wiceprzewodniczący Rady
Janina Ludwika Gellert, Przewodnicząca Rady
Andrzej Seroczyński, Członek Rady

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji