Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja 50% na kursy online i pakiety Dla tych, co znajdą czas na naukę przed 31 stycznia 2024. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 403 32 03
Telefon
501 123 333
Adres rejestrowy
Ulica
Międzynarodowa 32/34 A lok. 78
Kod pocztowy
03-922
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000266008
REGON
14074654400000
NIP
1132647638
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie dyskryminacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Respektowanie zasady równego traktowania oraz ochrona przed dyskryminacją należy do najbardziej oczywistych obowiązków demokratycznego państwa. W Polsce nakaz ten wypływa wprost z Konstytucji, prawa unijnego, a także międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, które zakazują dyskryminacji m.in. z przyczyn: płci, “rasy”, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.

Jednak prawny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji nie rozwiązuje problemu jej istnienia. Według badań społecznych, polskie społeczeństwo wciąż jest nietolerancyjne, pełne żywych stereotypów i uprzedzeń, lęku i nienawiści do tego co inne, obce. Stowarzyszenie PRO HUMANUM podejmuje więc szereg działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.

Uleganie stereotypom, uprzedzenia i dyskryminacja mają bowiem niszczycielski wpływ na życie wielu z nas. Miliony ludzi, wyłącznie z powodu przynależności do którejś z grup “mniejszościowych” doświadcza upokorzeń, nierównego traktowania, agresji, nienawiści i innych form dyskryminacji. Dlatego widzimy potrzebę prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego - w tym edukacji upowszechniającej wiedzę na temat praw człowieka i obywatela, promującej wielokulturowość i tolerancję, kształtującej postawy otwarte na świat.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.04.2013
Sąd Pracy w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2013 wydał wyrok w sprawie stosowania praktyk dyskryminacyjnych ze względu na niepełnosprawność, których dopuścił się Międzyleski Szpital Specjalistyczny w stosunku do swojego pracownika, lekarza chirurga. Stowarzyszenie Pro Humanum było stroną i doradcą lekarza.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jolanta Lange, prezes zarządu
Beata Machul-Telus, wiceprezes zarządu
Joanna Bulanda, skarbnik
Elżbieta Motyka-Machul, sekretarz
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej