Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 403 32 03
Telefon
501 123 333
Adres rejestrowy
Ulica
Międzynarodowa 32/34 A lok. 78
Kod pocztowy
03-922
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000266008
REGON
14074654400000
NIP
113-26-47-638
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie dyskryminacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Respektowanie zasady równego traktowania oraz ochrona przed dyskryminacją należy do najbardziej oczywistych obowiązków demokratycznego państwa. W Polsce nakaz ten wypływa wprost z Konstytucji, prawa unijnego, a także międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, które zakazują dyskryminacji m.in. z przyczyn: płci, “rasy”, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.

Jednak prawny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji nie rozwiązuje problemu jej istnienia. Według badań społecznych, polskie społeczeństwo wciąż jest nietolerancyjne, pełne żywych stereotypów i uprzedzeń, lęku i nienawiści do tego co inne, obce. Stowarzyszenie PRO HUMANUM podejmuje więc szereg działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.

Uleganie stereotypom, uprzedzenia i dyskryminacja mają bowiem niszczycielski wpływ na życie wielu z nas. Miliony ludzi, wyłącznie z powodu przynależności do którejś z grup “mniejszościowych” doświadcza upokorzeń, nierównego traktowania, agresji, nienawiści i innych form dyskryminacji. Dlatego widzimy potrzebę prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego - w tym edukacji upowszechniającej wiedzę na temat praw człowieka i obywatela, promującej wielokulturowość i tolerancję, kształtującej postawy otwarte na świat.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.04.2013
Sąd Pracy w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2013 wydał wyrok w sprawie stosowania praktyk dyskryminacyjnych ze względu na niepełnosprawność, których dopuścił się Międzyleski Szpital Specjalistyczny w stosunku do swojego pracownika, lekarza chirurga. Stowarzyszenie Pro Humanum było stroną i doradcą lekarza.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jolanta Lange, prezes zarządu
Beata Machul-Telus, wiceprezes zarządu
Joanna Bulanda, skarbnik
Elżbieta Motyka-Machul, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej