Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 403 32 03
Telefon
22 403 32 03
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Przyjmujemy w naszym biurze w poniedziałki i wtorki w godz. 16.00 - 17.00, w pozostałe dni w godz. 11.00 - 16.00, po uprzednim, telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu spotkania.
Ulica
Śniadeckich 12/16 lok. 17
Kod pocztowy
00-654
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000266008
REGON
14074654400000
NIP
113-26-47-638
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego, w tym edukacji na rzecz upowszechniania wiedzy na temat praw człowieka oraz zapobiegania przejawom dyskryminacji.

Celami Stowarzyszenia są:
a. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego;
b. dążenie do przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
c. kształtowanie postaw otwartych na świat, promowanie wielokulturowości i tolerancji;
d. propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi z grup marginalizowanych społecznie;
e. tworzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej wymogom współczesności;
f. popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki praw człowieka i obywatela;
g. aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
b. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej;
c. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej tematycznie z celami statutowymi;
d. organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów oraz innych imprez kulturalno-oświatowych;
e. działania na rzecz promocji etyki zawodowej i rynku pracy wolnego od dyskryminacji;
f. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;
g. kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego;
h. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna przy realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jolanta Lange, Prezeska
Beata Machul-Telus, Wiceprezeska
Joanna Bulanda, Skarbniczka
Elżbieta Motyka-Machul, Sekretarz
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej