Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polski Instytut Neurotransgresji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 904 544
Adres rejestrowy
Ulica
Kraszewskiego 4 lok. 24
Kod pocztowy
05-840
Miejscowość
Brwinów
Województwo
mazowieckie
Powiat
pruszkowski
Gmina
Brwinów
Adres kontaktowy
Ulica
Milanowiecka 39
Kod pocztowy
05-807
Miejscowość
Owczarnia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000272769
REGON
14084868700000
NIP
534-23-46-164
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem powołania Funduszu jest realizacja następujących zadań:

 1. Wspieranie działalności edukacyjnej mającej na celu propagowanie innowacyjnych metod rozwoju intelektualnego oraz zarządzania emocjami.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nieprzystosowanych i poszukujących dróg umożliwiających im adaptację w społeczeństwie.
 3. Prowadzenie oraz wspierania działalności oświatowej na temat ADHD oraz szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców.
 4. Organizowanie oraz wspieranie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy społecznej pracujących z grupami szczególnego ryzyka oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5 Wspieranie działalności szkoleniowej na rzecz rozpowszechnienia technik udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 5. Prowadzenie na rzecz młodzieży działalności umożliwiającej jej rozwój intelektualny, kulturalny i zawodowy.
 6. Prowadzenie działalności na rzecz zwiększania udziału w życiu społecznym młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią społeczną.
 7. Promowanie programów specjalnych i innowacyjnych, w tym programów umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
 8. Prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz przełamywania stereotypów w sferze podziału zawodów na tradycyjnie męskie i kobiece.
 9. Wspieranie dostępu kobiet do edukacji, efektywnych szkoleń zawodowych, doradztwa i poradnictwa zawodowego, także poza tradycyjnymi dla kobiet obszarami zatrudnienia.
 10. Promowanie elastycznych form zatrudnienia pozwalających kobietom i mężczyznom na godzenie życia zawodowego i społecznego.
 11. Organizowanie oraz wspieranie szkoleń na rzecz rozwoju nowatorskich metod zarządzania efektywnością w przedsiębiorstwach.
 12. Organizowanie oraz wspieranie szkoleń dla biznesu oraz administracji państwowej z zakresu działalności Funduszy Strukturalnych.
 13. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i umacniania wartości demokracji oraz pokonywania barier kulturowych poprzez edukację kolejnych pokoleń.
 14. Działalność badawcza i naukowa.

Prowadzone działania:
Fundusz w ramach misji statutowej prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Grzegorz Halkiew, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej