Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
517 479 418
Telefon
887 337 614
Telefon
29 772 11 41
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Wolności 60
Kod pocztowy
07-430
Miejscowość
Myszyniec
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
ostrołęcki
Gmina
Myszyniec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000256186
REGON
14053656800000
NIP
758-21-98-563
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” powstała w 2006r. na bazie projektu „EKO-ROZWÓJ KURPIE”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania 2.7 Pilotażowy Program Leader+, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. W ramach projektu partnerzy sektora społecznego spotykali sie na wspólnych warsztatach i szkoleniach, na których dyskutowali nad perspektywami rozwoju obszarów wiejskich. Konsekwencją tych spotkań było zawiązanie się partnerstwa o nazwie Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.
Nazwa "Kurpsie Razem" ma przypominać o tym, że LGD ma charakter partnerstwa, a także że przyświeca Nam wspólny cel, jakim jest rozwój obszarów wiejskich ośmiu gmin kurpiowskich. Określenie „Kurpsie” jest gwarowym odpowiednikiem terminu „Kurpie” - mieszkańcy Kurpiowszczyzny i jest używane w potocznym języku w tym regionie. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie partnerstwa czują silny związek ze swoją Małą Ojczyzną - Kurpiowszczyzną. Ze względu na wartość wspólnych działań partnerzy wybrali również określenie „razem”: razem możemy zrobić o wiele więcej, możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy efektywnie współpracować.
W chwili obecnej LGD "Kurpsie Razem" jest trójsektorowym partnerstwem. W jego skład wchodzi 8 gmin, reprezentujących sektor publiczny, 13 stowarzyszeń - sektor społeczny oraz 8 partnerów gospodarczych a misją Naszej działalności jest:

Zrównoważony i zróżnicowany rozwój obszaru Kurpiowszczyzny poprzez stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy
oraz wzrost aktywności społeczności lokalnych, uwzględniający bogactwo kultury ludowej i walorów przyrodniczych gmin Puszczy Zielonej,
korzystnie wpływający na wzrost konkurencyjności obszaru oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej