Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Pro Bono Futuro"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 63 61
Telefon
81 534 63 60
Adres rejestrowy
Ulica
Staszica 12 lok. 3
Kod pocztowy
20-081
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000251912
REGON
06011389000000
NIP
712-30-00-142
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji Pro Bono Futuro:

 • podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań wynikających z aktywności społecznej, a w szczególności w zakresie działań:
 • kulturalnych
 • naukowych
 • promocyjnych
 • ochrony zdrowia
 • tworzenia dobrego prawa
 • likwidacji i przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu oraz niepełnosprawności.

Fundacja Pro Bono Futuro ma na celu:

 • kształtowanie postaw obywatelskich
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • organizację szkoleń i konferencji dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kadry menedżerskiej i zawodowej
 • prowadzenie działalności charytatywnej.

Cele wymienione wyżej Fundacja realizuje poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu realizacji celów statutowych,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej oraz popularyzatorskiej,
3) organizacje wystaw, targów oraz misji handlowych,
4) prowadzenie analiz i badań rynku,
5) współpracę ze środowiskami naukowymi oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą,
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie określonym celami realizowanymi przez Fundację,
7) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje,
8) prowadzenie edukacji obywatelskiej, w tym zakładanie szkół,
9) aktywny udział w zakresie likwidacji patologii społecznych, bezrobocia i bezdomności,
10) wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy,
11) organizowanie spotkań okolicznościowych,
12) fundowanie stypendiów i nagród,
13) powoływanie klubów dyskusyjnych,
14) organizowanie wolontariatu,
15) przeprowadzanie zbiórek publicznych.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej