Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Pro Bono Futuro"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 63 61
Adres rejestrowy
Ulica
Staszica 12 lok. 3
Kod pocztowy
20-081
Miejscowość
Lublin
Województwo
Lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000251912
REGON
06011389000000
NIP
712-30-00-142
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji Pro Bono Futuro: - podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań wynikających z aktywności społecznej, a w szczególności w zakresie działań: - kulturalnych - naukowych - promocyjnych - ochrony zdrowia - tworzenia dobrego prawa - likwidacji i przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu oraz niepełnosprawności. Fundacja Pro Bono Futuro ma na celu: - kształtowanie postaw obywatelskich - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - organizację szkoleń i konferencji dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kadry menedżerskiej i zawodowej - prowadzenie działalności charytatywnej. Cele wymienione wyżej Fundacja realizuje poprzez: 1) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu realizacji celów statutowych, 2) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej oraz popularyzatorskiej, 3) organizacje wystaw, targów oraz misji handlowych, 4) prowadzenie analiz i badań rynku, 5) współpracę ze środowiskami naukowymi oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, 6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie określonym celami realizowanymi przez Fundację, 7) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje, 8) prowadzenie edukacji obywatelskiej, w tym zakładanie szkół, 9) aktywny udział w zakresie likwidacji patologii społecznych, bezrobocia i bezdomności, 10) wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, 11) organizowanie spotkań okolicznościowych, 12) fundowanie stypendiów i nagród, 13) powoływanie klubów dyskusyjnych, 14) organizowanie wolontariatu, 15) przeprowadzanie zbiórek publicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji