Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Pro Bono Futuro"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 63 61
Telefon
81 534 63 60
Adres rejestrowy
Ulica
Staszica 12 lok. 3
Kod pocztowy
20-081
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000251912
REGON
06011389000000
NIP
712-30-00-142
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji Pro Bono Futuro:

 • podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań wynikających z aktywności społecznej, a w szczególności w zakresie działań:
 • kulturalnych
 • naukowych
 • promocyjnych
 • ochrony zdrowia
 • tworzenia dobrego prawa
 • likwidacji i przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu oraz niepełnosprawności.

Fundacja Pro Bono Futuro ma na celu:

 • kształtowanie postaw obywatelskich
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • organizację szkoleń i konferencji dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kadry menedżerskiej i zawodowej
 • prowadzenie działalności charytatywnej.

Cele wymienione wyżej Fundacja realizuje poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu realizacji celów statutowych,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej oraz popularyzatorskiej,
3) organizacje wystaw, targów oraz misji handlowych,
4) prowadzenie analiz i badań rynku,
5) współpracę ze środowiskami naukowymi oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą,
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie określonym celami realizowanymi przez Fundację,
7) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje,
8) prowadzenie edukacji obywatelskiej, w tym zakładanie szkół,
9) aktywny udział w zakresie likwidacji patologii społecznych, bezrobocia i bezdomności,
10) wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy,
11) organizowanie spotkań okolicznościowych,
12) fundowanie stypendiów i nagród,
13) powoływanie klubów dyskusyjnych,
14) organizowanie wolontariatu,
15) przeprowadzanie zbiórek publicznych.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej