Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 376 70 19
Telefon
52 376 70 19
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Teatralny 2 lok. 326
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000249247
REGON
34018072800000
NIP
956-21-82-910
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
46
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działalności Organizacji jest:
1) Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
2) Zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3) Zwiększenie wpływów finansowych z turystyki.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna stanowi forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce.
Stowarzyszenie powstało w celu zapewnienia profesjonalnej promocji turystycznej regionu. Łącząc różne podmioty, doświadczenia i interesy zapewniamy skuteczną i skoordynowaną promocję a także lepsze wykorzystanie rozproszonych dotąd środków promocyjnych.
Członkami Regionalnej Organizacji Turystycznej jako organizacji współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej są: jednostki samorządu (samorząd województwa, powiatu, gminy, związki gmin), podmioty działające w lokalnej branży turystycznej (zrzeszonej np.: Regionalna Izba Turystyki, Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy - hotelarz, biuro podróży, restaurator, zarządca atrakcji turystycznej itd.) oraz inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki.
Zadaniem Regionalnej Organizacji Turystycznej jest:

  • skoordynowanie działań promocyjnych w województwie,
  • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej - w celu zapewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty it. oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej,
  • promocja walorów turystycznych regionu w kraju i za granicą,
    stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie,
    inspirowanie i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki,
  • prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej