Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Art Transparent"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 434 071
Adres rejestrowy
Ulica
Ofiar Oświęcimskich 1 lok. 2
Kod pocztowy
55-068
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000247340
REGON
02021617300000
NIP
915-17-05-192
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2018
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT powstała w 2005 roku we Wrocławiu. Tworzy ją grupa specjalistów wielu dziedzin: artystów i wykładowców związanych z wrocławską ASP, psychologów i specjalistów w obszarze nauk społecznych. Fundacja realizuje swoje cele, związane ze współczesną sztuką i tematyką społeczną, poprzez projekty lokalne i ogólnopolskie oraz oddolne inicjatywy i próby konsolidacji artystycznego i intelektualnego środowiska wokół bieżących problemów społeczno-artystycznych.

Najważniejszym z kierunków naszych działań jest ciągły udział w budowaniu świadomości dotyczącej przeznaczenia i sposobu użytkowania przestrzeni publicznej. Ponadto pragniemy stale przyczyniać się do szerokiego promowania współczesnej sztuki. Wśród odbiorców chcemy wzbudzać postawy otwartości i wzmożonej refleksyjności. Pośród artystów - chęć konfrontacji z widzem, potrzebę dialogu i zaangażowania w działania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Niezwykle istotne wydaje się nam podkreślanie szczególnej roli, jaką ma do spełnienia współczesna sztuka w procesie społecznego rozwoju, stąd kolejne inicjatywy o charakterze społecznym, edukacyjnym, anty-dyskryminacyjnym, a także mierzące się z tematem pamięci i traumą trudnej przeszłości (w ujęciu historycznym, społecznym i indywidualnym).

Od 2005 roku ART TRANSPARENT organizuje Przegląd Sztuki SURVIVAL www.survival.art.pl, a od 2007 prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej w dawnej pracowni profesora Eugeniusza Gepperta - Mieszkanie Gepperta www.mieszkaniegepperta.pl. Ponadto Fundacja prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną, w szczególności w zakresie tematyki wykluczenia społecznego, inności i antydyskryminacji.

About

ART TRANSPARENT Contemporary Art Foundation was originated in 2005 in Wrocław. People who are involved in its work are specialists in a variety of fields: artists and lecturers associated with the Wrocław Academy of Fine Arts, psychologists and specialists in the area of social sciences. The Foundation’s goals regarding contemporary art and social topics are being achieved by means of local and national projects as well as own initiatives and attempts to consolidate the artistic and intellectual environment around current social and art problems.

The key direction of our activities is a constant participation in the awareness raising of the public space – its purpose and ways in which it is used. Moreover we wish to contribute to the extensive promotion of the contemporary art. Our goal is to instill the attitude of openness and enhanced thoughtfulness in our audiences. At the same time we wish to encourage artists’ willingness of confrontation with the viewer, the need of dialogue and engagement in cultural and educational activities. We find it particularly important to emphasize the special role of the contemporary art in the process of social development – therefore we engage in initiatives with a social, educational and anti-discriminatory character, as well as those which are an attempt to face the problem of memory and trauma of a difficult past (in its historical, social and individual aspects).

Since 2005 ART TRANSPARENT organizes the SURVIVAL Art Review www.survival.art.pl, and since 2007 runs the Contemporary Art Gallery in the former studio of professor Eugeniusz Geppert – "Mieszkanie Gepperta" . Besides, the Foundation is engaged in publishing and educational activities, in particular those connected with the issues of social exclusion, otherness and anti-discrimination.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
architektura, urbanistyka
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Michał Bieniek, Zarząd Fundacji
Karolina Bieniek, Zarząd Fundacji
Katarzyna Młyńczak-Sachs, Zarząd Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej