Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "Hallelu Jah"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
504 134 712
Adres rejestrowy
Ulica
Pretficza 5 lok. 4
Kod pocztowy
53-328
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Adres biura
Dni i godziny pracy
Poradnia uzależnień, program CANDIS - poniedziałki 14.00-18.00, środy 14.00-18.00, czwartki 14.00-18.00.
Ulica
Katedralna 4 lok. 14
Kod pocztowy
50-328
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, ale jest winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000283158
REGON
02060354000000
NIP
8992621122
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przez krzewienie trzeźwości.
 2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, świadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz stałe wspieranie osób trzeźwiejących w utrzymywaniu abstynencji i powracaniu do pełnienia utraconych ról społecznych.
 3. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie prób w zakresie wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.
 4. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
 5. Udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz organizowanie takiego wypoczynku.
 6. Organizowanie pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 7. Inną działalność dobroczynną i charytatywną.
 8. Realizację projektów z zakresu promocji kultury.
 9. Realizację projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz niepełnosprawnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
 10. Realizację uzgodnionych projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 11. Działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

Prowadzone działania:

PUNKT KONSULTACYJNY
Zachęcamy do odwiedzenia prowadzonego przez nas od września 2003 r. Punktu Konsultacyjnego dla sób Uzależnionych. Punkt jest miejscem, w którym osoby uzależnione mogą napić się herbaty, otrzymać odzież, skorzystać z łazienki, porozmawiać o swoich problemach. Oferta Punktu:
-w ramach dyżurów konsultacyjnych pomagamy osobom uzależnionym w znalezieniu miejsc w ośrodkach resocjalizacji, na oddziałach detoksykacji, w szpitalu zakaźnym, na terapii ambulatoryjnej itp.
-prowadzimy poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
-wspieramy osoby, które ukończyły terapię i podejmują wysiłek życia na trzeźwo poprzez poradnictwo oraz pomoc duszpasterską
-w uzasadnionych przypadkach kupujemy bilety dojazdowe lub konwojujemy pacjenta do ośrodka
-dopingujemy osoby trzeźwiejące do utrzymywania abstynencji i powracania do ról społecznych (wyjście z bezdomności, naprawienie relacji rodzinnych, podjęcie przerwanej nauki)
-wspólne spędzamy wolny czas na rozwijaniu pasji i zainteresowań (mecze piłki nożnej, wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia na koncerty, wyjazdy na rekolekcje wakacyjne)
-udzielamy wsparcia psychicznego i duchowego osobom z wirusem HIV.
Cele pracy Punktu:
-wzbudzenie chęci wyzdrowienia w osobach uzależnionych
-podjęcie przez nie leczenia w ośrodku rehabilitacji i readaptacji
-odnalezienie przez osoby po terapii swojego miejsca w środowisku (readaptacja społeczna)
-proponowanie osobom, którym pomagamy, włączenia się w życie grupy jaką jest katolicka wspólnota Hallelu Jah - nowe środowisko, w którym ważne są takie wartości jak samokontrola, abstynencja, uczciwość, samorozwój i inne wynikające ze świadomego przeżywania chrześcijaństwa
-wytworzenie u osób trzeźwiejących osobistych relacji międzyludzkich, opartych na odpowiedzialnej przyjaźni; rozwój aktywności; odkrycie własnych talentów i możliwości
-podjęcie przez osoby uzależnione przerwanej nauki i powrót do konstruktywnych ról społecznych (praca zawodowa, rodzina, małżeństwo)

Gdzie nas znaleźć?
-spotkania wspólnoty:
niedziele godz. 11.00, ul. Katedralna 4 (Msza Św. w Kościele pw. Piotra i Pawła)
środy godz.19.00, dom oo. salezjanów, ul. Grunwaldzka (za Mostem Grunwaldzkim - wejście po schodkach)
-Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych (patrz mapka)
lokal przy ul. Prądzyńskiego 37/1
Godziny pracy Punktu
poniedziałek 13.30-18.00
wtorek 10.30-16.00
środa 13.00-17.30
czwartek 13.00-18.00
piątek 13.30-16.30
Telefon do Punktu: 071 799 89 83 czynny w godzinach dyżurowania (patrz grafik powyżej)
Kontakt poza godzinami pracy punktu: 507 543 255 (Magdalena Ryba)

Akcentujemy wymiar duchowy człowieka:
Podstawą działania naszej grupy jest wiara, że człowiek jest istotą, która oprócz wymiaru fizycznego i psychicznego posiada również wymiar duchowy. Narkomanię widzimy więc nie tylko jako chorobę ciała i umysłu, ale także i ducha. Warunkiem zdrowia jest zaspokojenie potrzeb ludzkich na wszystkich trzech płaszczyznach. Wierzymy, że każdy może ten stan osiągnąć, gdy uzależniony - obok psychoterapii uzależnienia - zadba o swój rozwój duchowy poprzez modlitwę osobistą, poznawanie Boga przez lekturę Pisma Świętego i życie sakramentalne. Wierzymy, że są to drogi, przez które Bóg wchodzi w życie ludzkie i uzdrawia je.

"Zielone mity" czyli Internetowy Punkt Konsultacyjny
Inną inicjatywą jest działająca od 2004 roku strona internetowa poświęcona marihuanie - www.zielonemity.republika.pl - która, obok pewnych treści, jest miejscem wirtualnego kontaktu z konsultantem (przez pocztę elektroniczną, przez komunikator internetowy, cotygodniowy czat czy forum mające charakter wspierający dla podejmujących abstynencję i dla bliskich).

Grupa motywacyjna
Co miesiąc w punkcie organizujemy spotkanie połączone z posiłkiem, prezentacją oferty pomocowej Punktu, świadectwem życia w trzeźwości, indywidualnym dzieleniem oraz zachętą do podjęcia zmiany życia. Celem spotkań jest motywowanie do podjęcia leczenia, do zmiany trybu życia, do uwierzenia w to, że dla każdego jest szansa - choćby nawet wszyscy (łącznie z nim samym) go przekreślili.

Czym jest Hallelu Jah?
Działania na rzecz osób uzależnionych to tylko część tego, co robimy. Wspólnotą Hallelu Jah od lat opiekuje sie ks. bp Andrzej Siemieniewski., a od roku ks. Włodzimierz Wołyniec. Oprócz tego, że budując tę wspólnotę tworzymy dla siebie miejsce duchowego rozwoju - od początku jej istnienia (ponad 20 lat temu) staramy się "wychodzić na zewnątrz". Stąd przez cały rok prowadzimy rekolekcje i akcje ewangelizacyjne w rożnych miejscach: więzieniach, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach wychowawczych itp. Od kilku lat współpracujemy z ośrodkiem w Sadowicach, gdzie jesteśmy regularnie z propozycjami formacji duchowej, ze świadectwami trzeźwości i wolności od zniewoleń. Wspieramy też parafie w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, organizujemy wyjazdowe obozy młodzieżowe oraz rekolekcje. Od niedawna we współpracy z ks. Ryszardem Zawadzkim współdziałamy na polu duszpasterskim w noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Więcej o Wspólnocie Hallelu Jah można dowiedzieć się ze strony internetowej www.hallelujah.pl

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Budujemy Dom Wytchnienia
DOŁĄCZ DO NAS WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ
35,00 zł
Kup 1 m2 ziemi pod ogród terapeutyczny i budynki
50,00 zł
Opłać godzinę pracy projektanta Domu Wytchnienia
100,00 zł
Sfinansuj zakup 50 cegieł do budowy Domu Wytchnienia
Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
edukacja kulturalna
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
poradnictwo specjalistyczne

Zarząd

Jędrzej Maciuk, prezes
Krzysztof Wierny, zastępca
Małgorzata Widuch, skarbnik
Magdalena Maciuk, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej