Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
530 058 740
Adres rejestrowy
Ulica
Zielona 27
Kod pocztowy
90-602
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000248901
REGON
10014264200000
NIP
725-19-14-451
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Racją istnienia Stowarzyszenia są wysiłki na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej, opartej na fundamencie możliwie najbardziej egalitarnego i demokratycznego modelu ustrojowo-gospodarczego.

Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia jest merytoryczne i ideowe wsparcie dla reform systemowych oraz oddolnej aktywności społecznej, realizowane w głównej mierze poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną (kwartalnik "Nowy Obywatel", portal nowyobywatel.pl, seria wydawnicza "Biblioteka Obywatela") oraz wszelkie inne formy udziału w debacie publicznej.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz:
1) rozbudzania aktywności obywatelskiej,
2) zaangażowania obywateli w życie publiczne,
3) zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
4) wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich,
5) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
6) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) zdrowia i ochrony konsumentów,
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
13) praw i obowiązków obywatelskich,
14) wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom" prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą (studio graficzne Kooperatywa.org). Stowarzyszenie podejmuje działania w obszarze ekonomii społecznej (zwłaszcza spółdzielczości), marketingu społecznego, partnerstwa lokalnego. Działania skierowane są do aktywnych społecznie osób, liderów społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, samorządów i otoczenia biznesu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Michał Wójtowski, Wiceprezes
Magdalena Warszawa, Prezeska
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej