Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie "Guido"
Kontakt
Telefon
501 317 400
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Stowarzyszenia "Guido", oddział "Dom Harcerza" ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze; biuro prowadzi: Jarosław Pabianek tel. 501 317 400, Gadu-Gadu 4053698
Ulica
Wolności 350A
Kod pocztowy
41-800
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Adres kontaktowy
Ulica
Wolności 350a
Kod pocztowy
41-800
Miejscowość
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000258579
REGON
24041467800000
NIP
648-25-96-594
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalność charytatywna; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia oraz zadań zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy: upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich także
działań wspomagających rozwój demokracji; upowszechnianie i ochrony praw konsumentów; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; promocja i działanie w zakresie ochrony środowiska; propagowanie tradycji i kultury Śląska w ruchu (Małe Ojczyzny).

Prowadzone działania
Obecnie otworzyliśmy i prowadzimy świetlicę środowiskową "Słoneczna Przystań" dla dzieci z różnych środowisk i o różnym statusie rodzinnym a co za tym idzie jest to pełna integracja środowisk i kultur skupionych w naszej świetlicy. Dzieci najbardziej potrzebujące o najniższym statusie rodzinnym otrzymują od nas szeroko rozumianą pomoc i pedagogiczno dydaktyczną, pomoc w dożywianiu. Poprzez integrację wpajamy zasady tolerancji "inności" innych, zapobiegamy wykluczeniu społecznemu, chronimy dziedzictwo kulturowe nie tylko tę fizyczną (zabytki), ale i twórczość muzyczną plastyczną czy teatralną, a także tradycję Śląska.
Wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych "Zaufanie" prowadzimy porady prawne i psychologiczne. Organizujemy imprezy okolicznościowe dla dzieci (zajączek, mikołajki, dzień dziecka itp), gdzie są darmowe poczęstunki, występy, zabawy, dzieci otrzymują paczki ze słodyczami z akcji zbiórek towarów. Piszemy wnioski i projekty, które mogą nam pomóc rozszerzyć naszą działalność na całe województwo i na kraj. Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami poza gminą i jesteśmy otwarci na współpracę z każdym kto jest w stanie pomóc celem realizacji zadań statutowych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
29.12.2011
- Nowy rok zapowiada się dla naszego stowarzyszenia bardzo pracowicie. Dlatego już od 1 stycznia 2012 trzymajcie za nas mocno kciuki - prosi Stowarzyszenie "Guido".
Publicystyka
18.01.2012
Na przełomie grudnia i stycznia przeprowadzony został pierwszy etap badań społecznych. W czterech miastach objętych projektem: Chybiu, Częstochowie, Rydułtowach i Zabrzu wykonane zostały obserwacje środowiskowe, których celem było rozpoznanie sytuacji w rejonach zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Publicystyka
28.12.2011
Stowarzyszenie "Guido" jest partnerem w projekcie "Świat oczami młodzieży - badania, rekomendacje i praktyczne wdrażanie programu profilaktyczno-aktywizującego w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej", realizowanego przez ZHP Chorągiew Śląska.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Ratajska, skarbnik
Danuta Pabianek, sekretarz
Michał Bieniasz, wiceprezes
Jarosław Pabianek, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej