Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
11-041
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000272961
REGON
28018100700000
NIP
739-35-94-909
Rok powstania
2007
Rok zakończenia działalności
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja prowadziła następujące działania:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej i języka migowego.
 2. Propagowanie wdrażanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób głuchych ze słyszącymi i osób słyszących z osobami głuchymi.
 3. Popularyzacja idei osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję wobec osób niesłyszących i języka migowego.
 5. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej głuchych oraz języka migowego.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób niesłyszących.
 9. Działanie na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób niesłyszących.
 10. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 11. Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między osobami głuchymi.
 12. Tworzenie płaszczyzn porozumienia i współdziałania.

Zrealizowane projekty:

 • Edukacja i promocja zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości praw pacjenta (Wydanie książki Mini-rozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem. Znaki migowe i przykładowe dialogi przydatne w placówkach opieki zdrowotnej.)
 • „Przez ruch po zdrowie” - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych pn. „Sport o każdej porze roku - aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących”
 • Minirozmówki migowo(PJM)-polskie, polsko-migowe(PJM) ze słowniczkiem. Znaki migowe i przykładowe dialogi z zakresu rozwoju zawodowego (wydanie książki z płytą CD)
 • „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej” - „Integracyjny spływ kajakowy dla osób niesłyszących i ich rodzin z terenu województwa warmińsko - mazurskiego”
 • Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących - Sport o każdej porze roku”
 • Przychodzi osoba niesłysząca do lekarza… Publikacja wspierająca edukację zdrowotną społeczeństwa warmińsko-mazurskiego. Minirozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem. Znaki migowe i przykładowe dialogi przydatne w placówkach opieki zdrowotnej (płyta CD)
 • „Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury poprzez organizację obozu Polskiego Języka Migowego z elementami warsztatów teatralnych dla osób z rodzin niesłyszących Pomigajmy o kulturze”
 • „Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej”(wydanie książki)
 • „Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury poprzez organizację obozu Polskiego Języka Migowego”.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej