Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 365 834
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
po umówieniu się via e-mail lub telefon
Ulica
Św. Krzyża 34
Kod pocztowy
34-460
Miejscowość
Szczawnica
Województwo
małopolskie
Powiat
nowotarski
Gmina
Szczawnica
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro mieści się na III piętrze, bez windy.
Adres kontaktowy
Ulica
Słowiańska 3
Kod pocztowy
31-144
Miejscowość
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000290372
REGON
12056009700000
NIP
735-27-17-864
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja powstała w 2007 r., przekształcając się z grupy nieformalnej działającej pod nazwą Przestrzeń Kobiet od marca 2006 r.

Misją FPK jest otworzyć przestrzeń prywatną i publiczną dla kobiet i zbudować społeczeństwo wrażliwe na różnice poprzez edukację, współpracę oraz promowanie równości i różnorodności.

Wartości, zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność w ramach Przestrzeni Kobiet, mieszczą się w zasadzie WEEW: Włączanie - Emancypacja - Empowerment - Współpraca.

Cele statutowe Fundacji to:
a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
c. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,
d. wspieranie twórczości kobiet,
e. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki,
f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
g. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
h. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, szanującego różnice i otwartego na różnorodność. Chcemy tworzyć przestrzeń publiczną i prywatną wolną od dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet. Chcemy wspierać inne organizacje i grupy w rozwoju, podnosić świadomość niezagrażającej wartości różnic, promować równość także w instytucjach publicznych, gdzie znajomość prawa równościowego jest niska, a praktyki dyskryminacyjne występują często.

Nasze cele realizujemy przez działania edukacyjne, warsztaty, seminaria, konferencje skierowane do osób, które są aktywne w organizacjach pozarządowych, ale także do osób, które poszukują inspiracji. Nasze działania realizujemy dodatkowo ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego i dbamy o udział osób mieszkających na obszarach wiejskich.

Prowadzimy m.in. szkolenia i warsztaty: antydyskryminacyjne, genderowe, gynealogiczne, fundraisingowe, z zakresu wdrażania równości płci do projektów społecznych, godzenia życia zawodowego z osobistym, prawnych aspektów tworzenia organizacji pozarządowych, antydyskryminacyjnego prawa pracy, zarządzania różnorodnością.

Główne programy:
Krakowski Szlak Kobiet - w jego ramach prowadzimy działania na rzecz odzyskiwania historii kobiet wprowadzania jej do głównego nurtu edukacji, kultury, nauczania i społecznej pamięci.
Kobiety i Rozwój - w jego ramach wspieramy kobiety aktywnie działające na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych.
www.krakowskiszlakkobiet.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Zarząd

Justyna Struzik, członkini zarządu
Ewa Furgał, członkini zarządu
Natalia Sarata, członkini zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej