Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Nasze Dzieci
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Chełmońskiego 25
Kod pocztowy
38-500
Miejscowość
Sanok
Województwo
podkarpackie
Powiat
sanocki
Gmina
Sanok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000500609
REGON
18107821400000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, kulturowym i cyfrowym. Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szerzenie idei humanizmu i propagowanie postaw tolerancji. Promowanie i organizowanie wolontariatu. Działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji osób starszych. Działalność charytatywna. Upowszechnianie edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Promowanie postawy patriotycznej oraz wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Działalność na rzecz mniejszości narodowych. Działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja równości kobiet i mężczyzn. Działalność na rzecz integracji oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Edukacja turystyczna oraz organizowanie wypoczynku. Promowanie i inicjowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie działań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Upowszechnianie kultury oraz umożliwianie aktywnego i bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką, a także budowanie pomostów międzykulturowych. Pomoc humanitarna. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw dziecka, wspomaganie rozwoju demokracji. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Ekologia i ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Współpraca z instytucjami o podobnym charakterze i celach działania, współpraca między sektorowa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej