Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
Kontakt
Telefon
89 741 73 43
Telefon
500 571 234
Adres rejestrowy
Ulica
Wileńska 36 lok. 1
Kod pocztowy
11-700
Miejscowość
Mrągowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mrągowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000253880
REGON
28011542400000
NIP
742-21-32-779
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Do głównych zadań Stowarzyszenia należy: ochrona środowiska naturalnego, edukacja na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i okolic,ochrona dóbr kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych zamieszkujących Państwo Polskie, ochrona praw mniejszości narodowych, zjednoczenie organizacyjne osób pracujących twórczo w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby oraz sztuk rękodzielniczych i rzemiosła artystycznego, fotografii i rysunku, upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii, ochrony środowiska i dóbr kultury oraz promowanie nowych osiągnięć z tych dziedzin, promocja zdrowego stylu życia, walka ze społeczną patologią, organizowanie młodzieży z ubogich bądź patologicznych rodzin wypoczynku, wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w pomocy drugiemu człowiekowi, których działanie jest zgodne z art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, współpraca z mniejszościami narodowymi w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz ochrony dóbr kultury, działanie o charakterze wychowawczo - informacyjnym w zakresie ochrony praw kobiet i równego statusu kobiet i mężczyzn, ochrona rodziny praw matki i ojca do wychowywania dzieci, pomoc ludziom potrzebującym, poprzez organizowanie zbiórek żywności, pozyskiwanie środków na taką pomoc z programów rządowych i innych źródeł, pomoc doradczą dla ludzi pokrzywdzonych, których sytuacja wymaga takiej pomocy w zakresie informacji, doradztwa i podjęcia się doprowadzenia sprawy do końca, działanie na rzecz poszanowania Praw i szacunku dla konstytucyjnej władzy, nawiązując do tradycji polskiej w zakresie konstytucjonalizmu i ochrony praw. Występowanie przeciwko ograniczeniu praw gwarantujących obywatelowi wolność osobistą i prawną na mocy ustawy konstytucyjnej, jak i regulacji międzynarodowych, uznanie i honorowanie pracy we wszystkich jej formach jako najwyższy obowiązek istoty ludzkiej do budowania więzi pomiędzy jednostkami, społecznościami i narodami. Więź ta jest niezbędna do umacniania człowieka i jego natury ponad kwestiami polityki i religii zwalczanie stereotypów społecznych i nienawiści rasowej nawołujących do antysemityzmu, nierówności, ograniczenia praw jednostki czy uprzedzeń w stosunku do mniejszości narodowych i poglądowych, które mogą zostać naruszone.

Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez: organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, organizowanie plenerów, konkursów i spotkań twórczych, współpracę z mniejszościami narodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, administracją publiczną i indywidualnymi osobami, organizowanie stałych imprez edukacyjno-kulturalnych: Forum Ochrony Przyrody Mazurskiej, Festyn Ludowo-Folklorystyczny w Parku Słowackiego, Festiwal Mniejszości Narodowych, Forum Dialogu Mniejszości Narodowych, organizowanie odczytów i spotkań poświęconych historii, ochronie środowiska i dóbr kultury, pomoc w nauce dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie kół zainteresowań, działalność wydawniczą i informacyjną, działanie na rzecz poprawy sytuacji związanej z uzależnieniami w regionie, prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w regionie warmińsko-mazurskim, rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia i wspólne działanie dla realizacji celów wyższych będących poza partykularnymi interesami grup czy jednostek, prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych.

Prowadzone działania
Działamy na rzecz edukacji w zakresie ekologii, kultury, samorządności i państwa prawa. Pomagamy także innym pisać wnioski.
-Nie przygotowujemy wniosków na działania, których nie można finansować
-Nie odpowiadamy, gdy nie mamy 100 % pewności
-Wiemy, że przygotowanie wniosków to odpowiedzialność, nieuczciwość piszącego i brak strategii może wiązać się z problemami finansowymi.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • kompleksowe usługi doradcze w zakresie programów pomocowych UE, jak również innych systemów
  finansujących
 • kompletne przygotowanie wniosków aplikacyjnych
 • przygotowanie strategii rozwoju organizacji, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk,
 • stałe doradztwo
 • pomoc w rozliczaniu i wdrażaniu wniosków
 • organizacja spotkań, pokazów informacyjnych

PRZEDSIĘBIORCY

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie, w tym:
 • dobieranie konkretnych programów pomocowych UE, bądź innych form dofinansowania
 • właściwe dla wnioskodawcy i przedsięwzięcia, które zamierza realizować
 • sporządzanie wniosków o dotacje unijne i podobne wnioski o dofinansowanie
 • sporządzanie studiów wykonalności, biznesplanów

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • pomoc w wyborze programów pomocowych UE i innych pod konkretne działania planowane w samorządzie
 • pomoc w doborze narzędzi do osiągnięcia konkretnych celów
 • sporządzanie wniosków z zakresu pomocy społecznej, kultury, edukacji i szkolnictwa
 • przygotowujemy wnioski miękkie, twarde
 • doskonale znamy problemy środowiska naturalnego, wiemy czym jest ekologia i ochrona środowiska, przygotowanie Planów Odnowy Miejscowości.

OSOBY INDYWIDUALNE

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • doradztwo przy wyborze programów pomocowych osobom, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą, mają pomysł na własny biznesplan i chciałyby złożyć wniosek
 • wspieramy osoby aktywnie działające w małych społecznościach, które chciałaby zrealizować jakieś działania.

Członkowie Stowarzyszenia "SEEiK" rozumieją i doceniają problemy, którymi muszą się zająć w codziennej działalności pozarządowej. A nie jest to proste. Wymaga wielu umiejętności. Wspólnie tworzymy zespół wspieramy się wzajemnie, warunkuje to wysoką jakość działania naszego zespołu. Wzajemnie się uzupełniamy, będąc dla siebie: organizatorami, strategami, osobami motywującymi, zbieramy fundusze, aktywizujemy wzajemnie, wizjonerami, pracownikami, pracownikami społecznymi, uczniami i nauczycielami.

W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI KIERUJEMY SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI:

 1. Tworzymy wizję.
 2. Mamy idee.
 3. Zajmujemy stanowisko w wielu sprawach.
 4. Podejmujemy decyzję w dążeniu do celu.
 5. Działamy realizując nasze założenia.
 6. Stale ewaluujemy nasze działania.
 7. Unikamy konfliktów, kierujemy się dialogiem.
 8. Wspieramy inne inicjatywy.

KIERUJEMY SIĘ ZASADĄ:
TEAM - TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE
CZYLI RAZEM KAŻDY OSIĄGA WIĘCEJ

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
27.12.2011
22 grudnia 2011 nauczyciele ze Szkoły w Szestnie obchodzili uroczystą Wigilię, która była ostatnim wydarzeniem, które odbyło się w szkole w tym roku.
Publicystyka
02.09.2011
27 sierpnia 2011 roku w miejscowości Machary w gminie Piecki został zorganizowany festyn wiejski pod hasłem „Macharska biesiada na zakończenie wakacji. Razem: bezpiecznie, zdrowo i ekologicznie na Warmii i Mazurach”. W festynie wzięli udział okoliczni mieszkańcy oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele samorządów powiatu mrągowskiego i gminy Piecki oraz organizacji pozarządowych – sieci ATOM.
Publicystyka
29.12.2011
Stowarzyszenie SEEiK otworzyło nowy portal internetowy, który będzie zawierał czasopismo w wersji elektronicznej, bieżące informacje kulturalno-polityczne, eseje oraz prezentował kulturę lokalnych społeczności z terenu Mazur, ale również będzie informował o wydarzeniach z całego województwa.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej