Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
Kontakt
Telefon
89 741 73 43
Telefon
500 571 234
Adres rejestrowy
Ulica
Wileńska 36 lok. 1
Kod pocztowy
11-700
Miejscowość
Mrągowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mrągowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000253880
REGON
28011542400000
NIP
742-21-32-779
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Do głównych zadań Stowarzyszenia należy: ochrona środowiska naturalnego, edukacja na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i okolic,ochrona dóbr kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych zamieszkujących Państwo Polskie, ochrona praw mniejszości narodowych, zjednoczenie organizacyjne osób pracujących twórczo w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby oraz sztuk rękodzielniczych i rzemiosła artystycznego, fotografii i rysunku, upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii, ochrony środowiska i dóbr kultury oraz promowanie nowych osiągnięć z tych dziedzin, promocja zdrowego stylu życia, walka ze społeczną patologią, organizowanie młodzieży z ubogich bądź patologicznych rodzin wypoczynku, wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w pomocy drugiemu człowiekowi, których działanie jest zgodne z art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, współpraca z mniejszościami narodowymi w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz ochrony dóbr kultury, działanie o charakterze wychowawczo - informacyjnym w zakresie ochrony praw kobiet i równego statusu kobiet i mężczyzn, ochrona rodziny praw matki i ojca do wychowywania dzieci, pomoc ludziom potrzebującym, poprzez organizowanie zbiórek żywności, pozyskiwanie środków na taką pomoc z programów rządowych i innych źródeł, pomoc doradczą dla ludzi pokrzywdzonych, których sytuacja wymaga takiej pomocy w zakresie informacji, doradztwa i podjęcia się doprowadzenia sprawy do końca, działanie na rzecz poszanowania Praw i szacunku dla konstytucyjnej władzy, nawiązując do tradycji polskiej w zakresie konstytucjonalizmu i ochrony praw. Występowanie przeciwko ograniczeniu praw gwarantujących obywatelowi wolność osobistą i prawną na mocy ustawy konstytucyjnej, jak i regulacji międzynarodowych, uznanie i honorowanie pracy we wszystkich jej formach jako najwyższy obowiązek istoty ludzkiej do budowania więzi pomiędzy jednostkami, społecznościami i narodami. Więź ta jest niezbędna do umacniania człowieka i jego natury ponad kwestiami polityki i religii zwalczanie stereotypów społecznych i nienawiści rasowej nawołujących do antysemityzmu, nierówności, ograniczenia praw jednostki czy uprzedzeń w stosunku do mniejszości narodowych i poglądowych, które mogą zostać naruszone.

Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez: organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, organizowanie plenerów, konkursów i spotkań twórczych, współpracę z mniejszościami narodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, administracją publiczną i indywidualnymi osobami, organizowanie stałych imprez edukacyjno-kulturalnych: Forum Ochrony Przyrody Mazurskiej, Festyn Ludowo-Folklorystyczny w Parku Słowackiego, Festiwal Mniejszości Narodowych, Forum Dialogu Mniejszości Narodowych, organizowanie odczytów i spotkań poświęconych historii, ochronie środowiska i dóbr kultury, pomoc w nauce dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie kół zainteresowań, działalność wydawniczą i informacyjną, działanie na rzecz poprawy sytuacji związanej z uzależnieniami w regionie, prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w regionie warmińsko-mazurskim, rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia i wspólne działanie dla realizacji celów wyższych będących poza partykularnymi interesami grup czy jednostek, prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych.

Prowadzone działania
Działamy na rzecz edukacji w zakresie ekologii, kultury, samorządności i państwa prawa. Pomagamy także innym pisać wnioski.
-Nie przygotowujemy wniosków na działania, których nie można finansować
-Nie odpowiadamy, gdy nie mamy 100 % pewności
-Wiemy, że przygotowanie wniosków to odpowiedzialność, nieuczciwość piszącego i brak strategii może wiązać się z problemami finansowymi.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • kompleksowe usługi doradcze w zakresie programów pomocowych UE, jak również innych systemów
  finansujących
 • kompletne przygotowanie wniosków aplikacyjnych
 • przygotowanie strategii rozwoju organizacji, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk,
 • stałe doradztwo
 • pomoc w rozliczaniu i wdrażaniu wniosków
 • organizacja spotkań, pokazów informacyjnych

PRZEDSIĘBIORCY

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie, w tym:
 • dobieranie konkretnych programów pomocowych UE, bądź innych form dofinansowania
 • właściwe dla wnioskodawcy i przedsięwzięcia, które zamierza realizować
 • sporządzanie wniosków o dotacje unijne i podobne wnioski o dofinansowanie
 • sporządzanie studiów wykonalności, biznesplanów

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • pomoc w wyborze programów pomocowych UE i innych pod konkretne działania planowane w samorządzie
 • pomoc w doborze narzędzi do osiągnięcia konkretnych celów
 • sporządzanie wniosków z zakresu pomocy społecznej, kultury, edukacji i szkolnictwa
 • przygotowujemy wnioski miękkie, twarde
 • doskonale znamy problemy środowiska naturalnego, wiemy czym jest ekologia i ochrona środowiska, przygotowanie Planów Odnowy Miejscowości.

OSOBY INDYWIDUALNE

 • analiza potrzeb, diagnoza przedstawionych "problemów" do rozwiązania
 • doradztwo przy wyborze programów pomocowych osobom, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą, mają pomysł na własny biznesplan i chciałyby złożyć wniosek
 • wspieramy osoby aktywnie działające w małych społecznościach, które chciałaby zrealizować jakieś działania.

Członkowie Stowarzyszenia "SEEiK" rozumieją i doceniają problemy, którymi muszą się zająć w codziennej działalności pozarządowej. A nie jest to proste. Wymaga wielu umiejętności. Wspólnie tworzymy zespół wspieramy się wzajemnie, warunkuje to wysoką jakość działania naszego zespołu. Wzajemnie się uzupełniamy, będąc dla siebie: organizatorami, strategami, osobami motywującymi, zbieramy fundusze, aktywizujemy wzajemnie, wizjonerami, pracownikami, pracownikami społecznymi, uczniami i nauczycielami.

W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI KIERUJEMY SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI:

 1. Tworzymy wizję.
 2. Mamy idee.
 3. Zajmujemy stanowisko w wielu sprawach.
 4. Podejmujemy decyzję w dążeniu do celu.
 5. Działamy realizując nasze założenia.
 6. Stale ewaluujemy nasze działania.
 7. Unikamy konfliktów, kierujemy się dialogiem.
 8. Wspieramy inne inicjatywy.

KIERUJEMY SIĘ ZASADĄ:
TEAM - TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE
CZYLI RAZEM KAŻDY OSIĄGA WIĘCEJ

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej