Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie

Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
34 317 57 31
Adres rejestrowy
Ulica
Główna 140
Kod pocztowy
42-160
Miejscowość
Zajączki Drugie
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
kłobucki
Gmina
Krzepice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wąskie drzwi przy wejściu do świetlicy, schody przy wejściu na salę na I piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000121513
REGON
15153012300000
NIP
574-18-34-563
Rok powstania
1915
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
73
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi stowarzyszeniami,instytucjami i organizacjami oraz Państwową Strażą Pożarną.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska,oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych, oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej
  i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostki.
 7. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 8. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie działania OSP.

Prowadzone działania:

 1. Organizowanie zespołów do uczestniczenia w przeglądach przeprowadzanych przez gminę w ramach zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zasadach doradztwa.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, oraz innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych,imprez propagujących kulturę fizyczną i problematykę przeciwpożarową oraz festynów i innych imprez mających charakter masowy.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu jednostki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Krzysztof Drab, sekretarz-kronikarz
Tomasz Bukalski, skarbnik
Mariusz Strzelczak, naczelnik
Wojciech Wączek, wiceprezes
Ireneusz Owczarek, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej