Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie

Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
34 317 57 31
Adres rejestrowy
Ulica
Główna 140
Kod pocztowy
42-160
Miejscowość
Zajączki Drugie
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
kłobucki
Gmina
Krzepice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wąskie drzwi przy wejściu do świetlicy, schody przy wejściu na salę na I piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000121513
REGON
15153012300000
NIP
574-18-34-563
Rok powstania
1915
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
73
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi stowarzyszeniami,instytucjami i organizacjami oraz Państwową Strażą Pożarną.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska,oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych, oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej
  i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostki.
 7. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 8. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie działania OSP.

Prowadzone działania:

 1. Organizowanie zespołów do uczestniczenia w przeglądach przeprowadzanych przez gminę w ramach zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zasadach doradztwa.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, oraz innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych,imprez propagujących kulturę fizyczną i problematykę przeciwpożarową oraz festynów i innych imprez mających charakter masowy.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu jednostki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Krzysztof Drab, sekretarz-kronikarz
Tomasz Bukalski, skarbnik
Mariusz Strzelczak, naczelnik
Wojciech Wączek, wiceprezes
Ireneusz Owczarek, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej