Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się Razem"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się Razem"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 387 971
Adres rejestrowy
Ulica
Osmańczyka 16b lok. 14
Kod pocztowy
01-494
Miejscowość
Warszawa-Bemowo
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bemowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000306262
REGON
14147516500000
NIP
522-28-93-219
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, zawiązanym w celu niesienia pomocy osobom chorującym od dzieciństwa i wczesnej młodości na zapalne choroby tkanki łącznej oraz ich rodzinom.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) zbudowanie pomiędzy członkami Stowarzyszenia sieci wymiany doświadczeń i wsparcia, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej,
b) integracja społeczna chorych na zapalne choroby tkanki łącznej,
c) wspólne pokonywanie barier w dostępie do nauki,
d) działalność profilaktyczna i usprawniająca,
e) poprawa dostępu do: zabiegów, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, niezbędnego sprzętu ortopedycznego,
f) podnoszenie poziomu wiedzy o zapalnych chorobach tkanki łącznej wśród samych chorych, ich rodziców, rodzeństwa i w szerszym środowisku chorego oraz w środowisku społecznym,
g) ułatwienie przechodzenia po uzyskaniu pełnoletności od lecznictwa pediatrycznego do lecznictwa specjalistycznego dla dorosłych,
h) pomoc w uzyskaniu informacji o regulacjach prawnych dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych,
i) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle,
j) organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży, dorosłym,
k) prowadzenie działań edukacyjnych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) pokonywanie ograniczeń formalnych i zwyczajowych stojących na drodze chorego do właściwego leczenia, rehabilitacji, edukacji, podejmowania i wykonywania pracy zawodowej,
b) wsparcie psychologiczne,
c) organizację miejsc pracy (również chronionej),
d) rozwój zainteresowań i talentów wśród młodych chorych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej,
e) pomoc chorym na zapalne choroby tkanki łącznej w angażowanie się w życie społeczno-kulturalne,
f) utworzenie bazy informacji o miejscach turystycznych przyjaznych dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej,
g) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych na zapalne choroby tkanki łącznej,
h) tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek rehabilitacyjnych i oświatowo-wychowawczych dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej
i) współpracę z instytucjami, organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi reprezentującymi społeczeństwa całego świata o podobnych celach co Stowarzyszenie,
j) działania-interwencje w interesie członków Stowarzyszenia,
k) prowadzenie działalności informacyjnej i informacyjno-wydawniczej o możliwościach pomocy oraz o zapalnych chorobach tkanki łącznej i samych chorych,
l) organizację kursów specjalistycznych, szkoleń,
m) współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
n) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej