Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Pabianickie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Pabianickie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 215 55 00
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Moniuszki 10
Kod pocztowy
95-200
Miejscowość
Pabianice
Województwo
Łódzkie
Powiat
Pabianicki
Gmina
Pabianice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
00122112800602
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - to niezależna katolicka organizacja dobroczynna, działająca od 1981 r., - jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym i ubogim, - do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego, - zrzesza 2700 członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim w duchu Patrona - św. Brata Alberta, w myśl Jego słów: "Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało." Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: - zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, - pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną, - prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii, - wydawanie żywności, odzieży , sprzętów, środków czystości, leków, - współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi, - działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych, - szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
schronienie, nocleg
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji