Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 853 48 18
Telefon
17 853 48 18
Adres rejestrowy
Ulica
Lwowska 132
Kod pocztowy
35-301
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000265120
REGON
18016888900000
NIP
813-34-76-177
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci została powołana 4 października 2006 roku, która jest organizacją na terenie województwa podkarpackiego realizującą działania w zakresie:

  • świadczenia opieki paliatywnej w warunkach domowych nad dziećmi z chorobą nowotworową, chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby ograniczające życie;
  • świadczenie opieki w zakresie hospicjum stacjonarne dla dzieci i młodzieży
  • prowadzenie domu hospicyjnego dla dzieci,
  • wspomagania rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i po śmierci chorego w okresie osierocenia;
  • pomocy rzeczowej dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu;
  • wypożyczanie choremu dziecku niezbędnego sprzętu medycznego;
  • organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie po stracie dziecka.

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym.

Powyższa działalność Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obecnie obejmujemy opieką około 40 dzieci mieszkających w województwie podkarpackim, które z powodu przewlekłej, zaawansowanej i postępującej choroby wymagają wielodyscyplinarnej specjalistycznej opieki paliatywnej dostępnej przez 24 godziny i siedem dni w tygodniu.
Prowadzimy grupę wsparcia w żałobie dla rodzin dzieci, które już odeszły.
Ponadto organizujemy i rozwijamy wolontariat hospicyjny, w tym zakresie nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Rzeszowie i okolicach.
Włączamy się w ogólnopolskie akcje "Hospicjum to też Życie" oraz "Pola Nadziei", które mają na celu promocję idei opieki hospicyjnej.
Ponadto od 2011 roku Fundacja prowadzi jedyne w Polsce Hospicjum stacjonarne dla dzieci - Dom Hospicyjny dla Dzieci. Jest to placówka przeznaczona dla nieuleczalnie chorych dzieci które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoim domu.
Więcej informacji na stronie: www.hospicjum-podkarpackie.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Janina Jaroń, członek zarządu
Rafał Ciupiński, prezes zarządu
Anna Toczek, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej