Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 853 48 18
Telefon
17 853 48 18
Adres rejestrowy
Ulica
Lwowska 132
Kod pocztowy
35-301
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000265120
REGON
18016888900000
NIP
813-34-76-177
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci została powołana 4 października 2006 roku, która jest organizacją na terenie województwa podkarpackiego realizującą działania w zakresie:

  • świadczenia opieki paliatywnej w warunkach domowych nad dziećmi z chorobą nowotworową, chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby ograniczające życie;
  • świadczenie opieki w zakresie hospicjum stacjonarne dla dzieci i młodzieży
  • prowadzenie domu hospicyjnego dla dzieci,
  • wspomagania rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i po śmierci chorego w okresie osierocenia;
  • pomocy rzeczowej dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu;
  • wypożyczanie choremu dziecku niezbędnego sprzętu medycznego;
  • organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie po stracie dziecka.

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym.

Powyższa działalność Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obecnie obejmujemy opieką około 40 dzieci mieszkających w województwie podkarpackim, które z powodu przewlekłej, zaawansowanej i postępującej choroby wymagają wielodyscyplinarnej specjalistycznej opieki paliatywnej dostępnej przez 24 godziny i siedem dni w tygodniu.
Prowadzimy grupę wsparcia w żałobie dla rodzin dzieci, które już odeszły.
Ponadto organizujemy i rozwijamy wolontariat hospicyjny, w tym zakresie nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Rzeszowie i okolicach.
Włączamy się w ogólnopolskie akcje "Hospicjum to też Życie" oraz "Pola Nadziei", które mają na celu promocję idei opieki hospicyjnej.
Ponadto od 2011 roku Fundacja prowadzi jedyne w Polsce Hospicjum stacjonarne dla dzieci - Dom Hospicyjny dla Dzieci. Jest to placówka przeznaczona dla nieuleczalnie chorych dzieci które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoim domu.
Więcej informacji na stronie: www.hospicjum-podkarpackie.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Janina Jaroń, członek zarządu
Rafał Ciupiński, prezes zarządu
Anna Toczek, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej