Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Gospel
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Barwinek 4 lok. 21
Kod pocztowy
25-150
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000477353
REGON
26072710800000
NIP
6572911875
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest promowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę. Prowadzimy chór gospel GOoD NEWS, organizujemy warsztaty, rekolekcje, włączamy się w działania charytatywne.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Popularyzacja muzyki o tradycjach chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki gospel.
 2. Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni ludzi i narodów, budowanie cywilizacji miłości, wdrażanie w życie wartości uniwersalnych.
 3. Wymiana doświadczeń kulturalnych pomiędzy poszczególnymi religiami i kościołami chrześcijańskimi.
 4. Rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych młodych wykonawców, w tym członków stowarzyszenia m.in. poprzez organizacje i uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach, festiwalach itp.
 5. Prowadzenie działalności integrującej społeczności, członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, społeczną, turystyczną, rekreacyjną.
 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury chrześcijańskiej, zarówno materialnych jak i niematerialnych.
 7. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych.
 8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 9. Działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wyrównywanie szans.
 13. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 14. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 15. Działania na rzecz osób pozostawionych na marginesie życia społecznego (osoby chore i niepełnosprawne, bezdomni, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, dzieci ulicy), dzieci krzywdzonych oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi).
 16. Działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń społecznych (uzależnienia, przemoc, bezdomność i inne) oraz promocja zdrowia.
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.
 18. Motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiania wrażliwości na sztukę.
 19. Stwarzanie młodym ludziom niepatologicznego, zdrowego środowiska rówieśniczego.
  20 Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
 20. Wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport, kultura, sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Justyna Mroczek-Gil, Wiceprezes
Magdalena Moćko, Skarbnik
Katarzyna Kossek, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej