Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 755 80 71
Telefon
509 566 752
Telefon
503 138 867
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wt., czw. w godz. 10.00 - 12.00, w innych godzinach telefonicznie
Ulica
Spacerowa 4
Kod pocztowy
05-822
Miejscowość
Milanówek
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
grodziski
Gmina
Milanówek
Adres kontaktowy
Ulica
Sosnowa 24
Kod pocztowy
05-822
Miejscowość
Milanówek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000267444
REGON
14078622000000
NIP
529-17-28-245
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
175
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Uniwersytetu jest:

  1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii,
  2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  3. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu,
  4. Utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  5. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych,
  6. Upowszechnianie wiedzy o Milanówku, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spotkań ze znanymi Milanowianami i innymi osobami zasłużonymi dla gminy,
  7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
  8. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Prowadzone działania:
Rok akademicki trwa od października do połowy czerwca.Wykłady z różnych dziedzin nauki odbywają się raz w tygodniu.
W II semestrze 2006/07 przeprowadziliśmy akcję pod hasłem "Kobieta bezpieczna". W ramach akcji prowadzone były zajęcia praktyczne (sztuka samoobrony) i wykłady (prokuratora, psychologa, policji, lekarza) dostępne dla mieszkańców Milanówka. Wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum Społecznego prowadzimy międzypokoleniowe koło teatralne. Nasze spotkania w Saloniku Literackim są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa konsumentów
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Maria Barbarska, wiceprezes
Dorota Zielińska-Orlikowska, skarbnik
Elżbieta Butzke, członek zarządu
Grażyna Medyńska, sekretarz
Maria Dominika Inkielman, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej