Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
22 755 80 71
Telefon
509 566 752
Telefon
503 138 867
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
wt., czw. w godz. 10.00 - 12.00, w innych godzinach telefonicznie
Ulica
Spacerowa 4
Kod pocztowy
05-822
Miejscowość
Milanówek
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski
Gmina
Milanówek
Adres kontaktowy
Ulica
Sosnowa 24
Kod pocztowy
05-822
Miejscowość
Milanówek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000267444
REGON
14078622000000
NIP
529-17-28-245
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Uniwersytetu jest:

  1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii,
  2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  3. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu,
  4. Utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  5. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych,
  6. Upowszechnianie wiedzy o Milanówku, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spotkań ze znanymi Milanowianami i innymi osobami zasłużonymi dla gminy,
  7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
  8. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej