Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 755 80 71
Telefon
509 566 752
Telefon
503 138 867
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wt., czw. w godz. 10.00 - 12.00, w innych godzinach telefonicznie
Ulica
Spacerowa 4
Kod pocztowy
05-822
Miejscowość
Milanówek
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski
Gmina
Milanówek
Adres kontaktowy
Ulica
Sosnowa 24
Kod pocztowy
05-822
Miejscowość
Milanówek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000267444
REGON
14078622000000
NIP
529-17-28-245
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
175
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Uniwersytetu jest:

  1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii,
  2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  3. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu,
  4. Utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  5. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych,
  6. Upowszechnianie wiedzy o Milanówku, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spotkań ze znanymi Milanowianami i innymi osobami zasłużonymi dla gminy,
  7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
  8. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Prowadzone działania:
Rok akademicki trwa od października do połowy czerwca.Wykłady z różnych dziedzin nauki odbywają się raz w tygodniu.
W II semestrze 2006/07 przeprowadziliśmy akcję pod hasłem "Kobieta bezpieczna". W ramach akcji prowadzone były zajęcia praktyczne (sztuka samoobrony) i wykłady (prokuratora, psychologa, policji, lekarza) dostępne dla mieszkańców Milanówka. Wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum Społecznego prowadzimy międzypokoleniowe koło teatralne. Nasze spotkania w Saloniku Literackim są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa konsumentów
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Maria Barbarska, wiceprezes
Dorota Zielińska-Orlikowska, skarbnik
Elżbieta Butzke, członek zarządu
Grażyna Medyńska, sekretarz
Maria Dominika Inkielman, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej