Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

"Feniks" - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych

"Feniks" - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 296 65 11
Telefon
607 090 436
Adres rejestrowy
Ulica
Hipoteczna 27 lok. 6
Kod pocztowy
91-324
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000253481
REGON
10017631600000
NIP
726-25-35-970
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
60
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych "Feniks" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu pomoc ofiarom przestępstw, wypadków i kolizji drogowych, propagowanie i rozwijanie postaw, inicjatyw i działań mających na celu pomoc ofiarom przestępstw, wypadków i kolizji drogowych, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które realizują wyżej wskazane cele.

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie wszechstronnej pomocy w likwidacji skutków przestępstw, wypadków i kolizji drogowych w szczególności w sytuacjach bezradności społecznej, poprzez podejmowane działania takie jak m.in.:
1) doradztwo, informację oraz pomoc prawną, medyczną, psychologiczną, społeczną i ekonomiczną ofiarom przestępstw, wypadków i kolizji drogowych oraz osobom życiowo bezradnym i pokrzywdzonym;
2) reprezentację osób poszkodowanych przed sądami powszechnymi, urzędami i instytucjami publicznymi i prywatnymi;
3) mediację pomiędzy sprawcami a ofiarami przestępstw i wypadków;
4) pomoc w dochodzeniu należnych roszczeń od zobowiązanych do naprawienia wyrządzonych szkód, na terenie Polski jak i poza jej granicami;
5) pomoc w organizacji opieki i rehabilitacji medycznej oraz socjalnej poszkodowanym;
6) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego, w bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomocy ofiarom przestępstw, wypadków i kolizji;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i informacyjnej z ww. dziedzin;
8) promowanie i egzekwowanie zapisów Polskiej Karty Praw Ofiary;
9) wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
10) działania lobbystyczne w kierunku zmian legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych, rozbudowy bezpiecznej sieci dróg w Rzeczypospolitej Polskiej;
11) poszukiwanie osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym w następstwie przestępstw, wypadków i kolizji drogowych znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
12) prowadzenie wydawnictw i publikacji służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
13) upowszechnianie wiedzy i informacji o przysługujących prawach i ciążących obowiązkach obywatelskich;
14) kształtowanie opinii publicznej w zakresie identyfikacji potrzeb społecznych;
15) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
16) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
17) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym założeniu programowym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Andrzej Szeląg, wiceprezes zarządu, skarbnik (Warszawa)
Piotr Kłys, prezes zarządu (Łódź)
Antoni Bielewicz, wiceprezes zarządu (Brok)
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej