Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM"

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 633 14 85
Adres rejestrowy
Ulica
Praussa 2
Kod pocztowy
94-203
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000271585
REGON
10030045000000
NIP
7272692174
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Stowarzyszenie AD REM powstało z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje się prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych, wolontariuszy oraz osoby, którym los młodzieży i jej rodzin jest bliski. W centrum działań znajduje się młodzież niedostosowana społecznie, jej rodzina oraz wychowawcy, terapeuci i wolontariusze. Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to poprzez aktywizowanie, zachęcanie do podejmowania wyzwań, usamodzielnianie, organizowanie warsztatów i terapii.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie zostało powołane w celu:
a) Integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie.
b) Pomocy społecznej dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych, w tym pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
c) Działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej,
d) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
e) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
f) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
g) Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społeczni i ich rodzin;
h) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
i) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
j) Działalności charytatywnej;
k) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności działalności informacyjnej i szkoleniowej dotyczącej przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku;
l) Popularyzowania wiedzy o problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie;
m) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn wśród rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych;
n) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
o) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) Promocji i organizacji wolontariatu;

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Anna Ziober, Vice-prezes
Dominika Żurkowska, Skarbnik
Melania Dominiak, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej